Hopp til hovedinnhold

Bedre livskvalitet – støttepersoner og familie

Evidens


Forskningsstudier viser at bruk av kognitive hjelpemidler reduserer behovet for tilsyn av støttepersoner og legger til rette for samarbeid med brukerne. Det forbedrer livskvaliteten i hverdagen og bidrar til større jobbtilfredshet blant familiemedlemmer, støttepersoner og helsepersonell.

 

Redusert stress


Familie, støttepersoner og helsepersonell blir mindre stresset og føler seg roligere når brukerne blir mer selvstendige i hverdagen. 

 

Bedre relasjoner


Familie, støttepersoner, helsepersonell og lærere synes det er enklere å samarbeide og kommunisere med brukerne. De opplever færre konflikter, og forholdet til brukerne blir bedre.

 

Økt jobbtilfredshet hos støttepersoner og helsepersonell


Støttepersoner og helsepersonell i f.eks. bofellesskap mener at de kan jobbe mer effektivt og fokusere mer på praktiske og meningsfulle oppgaver i stedet for kun de grunnleggende behovene. De opplever at de mer fornøyde med jobbsituasjonen sin.

 

Familiemedlemmer får mer tid til egne aktiviteter og egen karriere


Familiemedlemmer kan fokusere mer på egne aktiviteter og egen karriere, og de får mulighet til å jobbe mer, f.eks. fulltid i stedet for deltid. Studier anslår at familiemedlemmer kan redusere hjelpen med 1–10 timer per uke. I tillegg kommer redusert reisetid, som også må tas i betraktning.

 

Våre produkter 


MEMOday, MEMOmessanger, MEMOdayplanner, MEMOplanner, Handi, MEMO Timer

 

Kilder


Funnene er basert på 20 forskningsstudier, som omfattet 1 124 deltakere, eldre med demens, barn, ungdom, elever og voksne med kognitive og/eller psykiske funksjonsnedsettelser samt familie, støttepersoner og helsepersonell.

 

Adolfsson 2014, Arvidsson 2006, Alwin 2008, Bakken 2014, Nilsson Lundmark 2013, Forsenäs 2011, Gatu 2003, Grön 2014, Hagen 2006, Janeslätt 2014, Jonsson 2008, Lindstedt 2013, Mattsson 2009, Meland 2015, Mellgren 2015, Pettersson 2008, Svahn 2010, Thagesson 2015 og Topo 2007.