Hopp til hovedinnhold
Carehome_old man.jpg
Selvstendighet, deltakelse og trygghet
Det å være selvstendig, føle seg inkludert og trygg er viktig for alle. For dem som bor i omsorgsbolig eller tilrettelagt bolig er det spesielt viktig å føle at de blir ivaretatt på en god måte. Det kan innebære å ha innflytelse over sin egen hverdag eller bare det å føle seg akseptert. For pårørende handler det om å holde seg informert og være sikker på at den de er glad i får best mulig omsorg.

For den enkelte

 

Selvstendighet, deltakelse og trygghet

 

Det å være selvstendig, føle seg inkludert og trygg er viktig for alle. For dem som bor i omsorgsbolig eller tilrettelagt bolig er det spesielt viktig å føle at de blir ivaretatt på en god måte. Det kan innebære å ha innflytelse over sin egen hverdag eller bare det å føle seg akseptert. For pårørende handler det om å holde seg informert og være sikker på at den de er glad i får best mulig omsorg.

 

Vi har en rekke hjelpemidler som er nyttige for både brukeren og omsorgsinstitusjonen. Et eksempel er den delte digitale kalenderen som viser dagens aktiviteter og hva som skal skje resten av uken, og der pårørende og støttepersoner kan ha oversikt over planlagte eller gjennomførte aktiviteter direkte eller via nettet.

 

Å ha oversikt over hva som har skjedd i løpet av dagen kan både forenkle kommunikasjonen mellom brukeren og pårørende og hjelpe brukeren med å skape struktur og rutine i hverdagen.

 

I tilrettelagte boliger som bruker vår teknologi har vi sett betydelige forbedringer hos brukerne, for eksempel mindre stress, økt selvstendighet og økt livskvalitet.

 

 

For støttepersoner – Skape et hjemmemiljø

 

I omsorgsboliger for eldre og personer med spesielle behov er et rolig og trygt miljø viktig for både brukere og personale. En god atmosfære gjør det lettere for støttepersoner å fokusere på meningsfulle aktiviteter og god omsorg.

 

 

Uavhengig forskning viser at kognitive hjelpemidler:

 

  • Gir økt selvstendighet og styrker evnen til å starte, utføre og fullføre aktiviteter.
  • Bidrar til bedre rutiner ved å gi både bruker og pårørende en oversikt over dagen.
  • Reduserer stress og øker trivselen hos beboerne.
  • Styrker hukommelsen og sosiale evner ved å redusere stress.
  • Forenkler kommunikasjonen mellom pårørende, personell og brukere og styrker relasjonen mellom disse.