Hopp til hovedinnhold

Gir trygghet i hverdagen

Evidens


Studier viser at kognitive hjelpemidler gir brukeren en følelse av kontroll og trygghet, bidrar til å bygge opp selvfølelsen og tillit til at man klarer å planlegge og mestre hverdagen på egen hånd.

 

Brukerne føler at hjelpemidlene gjør det lettere å utføre daglige gjøremål, bedrer evnen til å ivareta forskjellige roller i livet og bidrar til en følelse av å være akkurat som alle andre. Hjelpemidlene gjør at brukerne slipper å stadig bli utsatt for uventede hendelser og dermed kan ta mer kontroll over det som skjer. På den måten er hjelpemidlene med på å gi økt trygghet med hensyn til planlegging og mestring av hverdagen.

 

Pårørende og støttepersoner opplever at brukerne har mindre behov for hjelp fra andre når det gjelder daglige aktiviteter, de får f.eks. færre telefoner fra brukerne med spørsmål om dag og tid. De mener at brukerne blir tryggere på egen evne til å planlegge og utføre daglige gjøremål.

 

Brukere med demens står sjeldnere opp om natten, slutter å gå ut midt på natten, slutter å forstyrre naboene, husker å ta medisinen sine og er generelt roligere og tryggere.

 

Våre produkter

 
MEMOday, MEMOmessanger, MEMOdayplanner, MEMOplanner, Handi, MEMO Timer

 

Kilder


Funnene er basert på 10 forskningsstudier, som omfattet 641 deltakere, eldre med demens, barn, ungdom og voksne med kognitive eller psykiske funksjonsnedsettelser samt familie, støttepersoner og helsepersonell. 

Bakken 2014, Dahlin 2013, Forsenäs 2011, Hagen 2006, Janeslätt 2014, Jonsson 2008, Meland 2015, Mellgren 2015, Svahn 2010 og Topo 2007.