Hopp til hovedinnhold

Cerebral parese

Hvis du har cerebral parese, som forkortes CP, er førligheten din påvirket. CP skyldes en skade i hjernen som er oppstått før 2-årsalderen, enten før fødselen, under fødselen eller senere. Problemene CP gir varer hele livet, men kan reduseres med tiden gjennom behandling, trening og at du vokser og utvikler deg.

 

Hvordan kan hverdagen se ut for deg med CP-skade?

 

  • Du kan ha vansker med å koordinere musklene, noe som påvirker taleevnen og førligheten.
  • Du kan ha vansker med å uttrykke behov og ønsker, skrive og formulere sammenhengende setninger.
  • Du har kanskje sosiale problemer på grunn av kommunikasjonsvansker.
  • Du kan lett bli utmattet av å kommunisere, spesielt hvis det stilles for mange spørsmål.
  • Du kan ha liten utholdenhet og bli døsig av medisinene du får.
  • Du har kanskje behov for assistanse til forskjellige daglige gjøremål og aktiviteter på fritiden.
     

Å ha en CP-skade innebærer at en eller flere muskler ikke fungerer helt som de skal. Det kan dreie seg om alt fra knapt merkbare plager til store førlighetsproblemer. CP er ikke en vanlig tilstand, omtrent to av 1 000 barn i Norge blir født med dette. Det er svært uvanlig at CP er arvelig. Mange voksne som har CP lever som de fleste andre og har utdannelse, jobb og familie.

 

Jo mer alvorlig CP du har, desto flere funksjonsnedsettelser har du. Med god behandling, trening og annen støtte, trenger det ikke være en hindring i livet. En del trenger ikke hjelpemidler i det hele tatt, noen trenger mange hjelpemidler, og andre kan for eksempel gå korte strekninger, men må bruke rullestol når de skal forflytte seg langt.

 

Hvordan kan vi hjelpe deg?


I Abilia har vi en rekke forskjellige hjelpemidler som kan forenkle hverdagen for deg som har en CP-skade. Våre hjelpemidler kan for eksempel gjøre det lettere å kommunisere. Hvis du kan skrive, men ikke snakke, kan du bruke en tekst-til-tale-maskin (Lightwriter) eller peke-snakke med symboler (PODD) og delta i sosiale sammenhenger. Med riktig kommunikativ støtte får du en lettere hverdag. Da kan uttrykke deg og klare deg mer på egen hånd, og dermed blir du ikke like avhengig av andre. For at du skal kunne være selvstendig hjemme hos deg selv har vi hjelpemidler for å åpne og lukke dører, styre TV og stereo, slå på og av lys m.m.

 

Vi individtilpasser produktene våre til dine spesifikke behov, enten du har kommunikative, kognitive funksjonsnedsettelse eller redusert førlighet. Våre hjelpemidler kan for eksempel gjøre det lettere å kommunisere og delta i sosiale sammenhenger ved at det blir enkelt å uttrykke deg på den måten som passer best for akkurat deg.

 

Nedenfor er noen av våre hjelpemidler for de med Cerebral parese: