Hopp til hovedinnhold

Redusert stress for brukere, pårørende og støttepersoner

Evidens 


Flere forskningsstudier viser at kognitive hjelpemidler fra Abilia reduserer stress både for brukerne selv, deres familier og støttepersoner. Livet blir enklere og lettere å håndtere.

 

Brukerne opplever at hjelpemidlene gir mer forutsigbarhet som følge av at man slipper uventede hendelser, de får selv mer kontroll over nødvendige gjøremål og har mindre risiko for å glemme en aktivitet eller å ta medisiner. Følelsen av økt kontroll får brukerne til å slappe mer av og bidrar til å dempe angst og redusere stress. 

 

Når brukere i større grad kan mestre hverdagen selv, opplever familiemedlemmer og støttepersoner at kommunikasjonen med brukerne blir bedre og konfliktene færre. De slipper mange bekymringer og opplever dermed også mindre stress.
 

Våre produkter


MEMOday, MEMOmessanger, MEMOdayplanner, MEMOplanner, Handi, Night-and Day Calendar, MEMO Timer

 

Kilder


Funnene er basert på 8 forskningsstudier, som omfattet 598 deltakere, eldre med demens, barn, ungdom, elever og voksne med kognitive og psykiske funksjonsnedsettelser samt familie, støttepersoner og helsepersonell.

 

Bakken 2014, Dahlin 2013, Grön 2104, Janeslätt 2014, Meland 2015, Svahn 2010, Thagesson 2015 og Topo 2007.