Hopp til hovedinnhold
dementia

Policys

Abilia Quality and Sustainability Policy

 

Vi tror på en sosialt bærekraftig verden med likeverd og mangfold. Vi vil gi mennesker mulighet til å delta i samfunnet og bruke deres evner til å leve et meningsfylt liv.

 

Vi er innovative og lidenskapelige opptatt av å utvikle, produsere og levere hjelpemidler som gir brukere og deres nærpersoner økt uavhengighet og sikkerhet. Våre løsninger bidrar til et mangfoldig og et bærekraftig samfunn. Vi overholder alle regulatoriske krav og arbeider tett og strukturert sammen med våre kunder for å møte deres behov og forventninger.

 

For å oppnå dette har vi et kvalitetsstyringssystem for systematisk håndtering av aktivitetene som påvirker sikkerheten, kvaliteten og bærekraften til løsningene vi tilbyr.

 

Vi fastsetter mål regelmessig for å drive kvalitets- og miljøforbedringer. Vi er forpliktet til å sikre at alle våre ansatte, leverandører og samarbeidspartnere forstår og bidrar til de målene vi har satt oss for å oppfylle denne politikken og stadig forbedres.

 

Gjennom regelmessige vurderinger, evalueringer og revisjoner sikrer vi at våre policyer, prosesser og mål overholdes.

 

ID 17026-1

 

Code of Conduct for Abilia Suppliers

 

This Code of Conduct defines the basic requirements placed on Abilia’ suppliers of goods and services concerning their responsibilities towards their stakeholders and the environment. Abilia reserves the right to reasonably change the requirements of this Code of Conduct due to changes of the Abilia Compliance Program. In such event Abilia expects the supplier to accept such reasonable changes. Click here to read more

 

Terms and Conditions

 

These general conditions of purchase shall apply between the Buyer and the Supplier unless otherwise expressly agreed in writing. The general conditions of the Supplier shall not apply. Abilia reserves the right to reasonably change the requirements of this Terms and Conditions. Click here to read more

 

ID: 17374-1