Hopp til hovedinnhold
Dementia
Trygghet, selvstendighet og delaktighet
Å være selvstendig, delaktig og føle seg trygg er viktig for alle mennesker. For de som har omsorgsbehov og som bor hjemme, er det spesielt viktig å føle seg godt ivaretatt. Det kan handle om mulighet til å få støtte i hverdagslige aktiviteter, å føle seg inkludert og ikke isolert. For pårørende er det viktig å føle seg informert og trygg på at beboeren blir tatt godt vare på.

For brukeren

 

Trygghet, selvstendighet og delaktighet

 

Å være selvstendig, delaktig og føle seg trygg er viktig for alle mennesker. For de som har omsorgsbehov og som bor hjemme, er det spesielt viktig å føle seg godt ivaretatt. Det kan handle om mulighet til å få støtte i hverdagslige aktiviteter, å føle seg inkludert og ikke isolert. For pårørende er det viktig å føle seg informert og trygg på at beboeren blir tatt godt vare på.

 

Vi har ulike hjelpemidler som støtter både virksomheten og brukerne. Det kan for eksempel være kalendere som hjelper med døgnorientering, og som viser dagens aktiviteter og hva som skal skje senere i uken. Det kan også handle om å skape trygghet gjennom ulike typer alarmer. Pårørende og støttepersoner kan se planlagte og gjennomførte aktiviteter enten på stedet eller via nettet. Hvis man vet hva som har skjedd i løpet av dagen, letter det samtaler mellom pårørende og brukeren. Å ha kontroll på hva som har skjedd i løpet av dagen forenkler ikke bare kommunikasjonen, men bidrar også til å skape struktur og daglige rutiner for brukeren.

 

Velferdsteknologi kan brukes av personen selv, en pårørende eller andre i personens nærhet og kan fås som hjelpemiddel i hverdagen. Det er svært viktig at velferdsteknologien som benyttes er trygg og sikker å bruke og godt tilpasset målgruppen.

 

 

Uavhengig forskning viser at hjelpemidler gir:

 

  • Økt selvstendighet og evne til å begynne på, gjennomføre og avslutte aktiviteter.
  • Forbedrede rutiner gjennom oversikt og struktur i hverdagen, både for brukere og pårørende.
  • Økt ro og bedre søvn ved at brukerne følte seg trygge og mindre stresset.
  • Mindre stress, som i sin tur førte til bedre hukommelse og evne til sosialt samvær.
  • Forbedret relasjon til brukerne, ettersom familiemedlemmer og personale synes det er enklere å interagere og kommunisere med brukerne.