Hopp til hovedinnhold

Øk driftskvaliteten med smart velferdsteknologi

 

Innføring av digitale kognitive hjelpemidler kan utgjøre en stor forskjell for en virksomhet som driver serviceboliger, i form av et tryggere bomiljø for beboerne og et roligere arbeidsmiljø for personalet. En annen positiv effekt er at interaksjonen mellom beboere og personale blir mer kvalitativ.

 

Kaggeledsbacken i Gøteborg er en bolig med spesiell service (BmSS), der beboerne er døve og også har kognitive funksjonsnedsettelser. Da de ansvarlige for boligen startet et prosjekt* for å øke delaktigheten og selvstendigheten, ble Abilia valgt som samarbeidspartner.

 

- Beboerne på Kaggeledsbacken har problemer med å bearbeide, tolke og formidle informasjon, og det var behov for hjelp til bedre struktur i hverdagen. I evalueringen ser vi tydelig at innføringen av velferdsteknologi har hjulpet beboerne positivt, og det også har gitt personalet og virksomheten som helhet positive effekter, forteller Lena Schön, som er Key Account Manager i Abilia.

 

Lena Schön
Lena Schön

 

 

Løsningen ble det digitale tids- og planleggingsverktøyet MEMOplanner, bildestøtte som gir struktur og tydelighet med visuell oversikt, tider og aktiviteter på beboernes fellesarealer. På den måten ble det lett tilgjengelig for alle i virksomheten.

 

- Vi merket en atferdsendring da verktøyet ble et sentralt punkt og tilgjengelig for alle. Nå kunne for eksempel beboerne selv finne informasjon og melde seg på aktiviteter, og dag- og nattpersonalet kunne raskt oppdatere seg.

 

Da beboerne fikk en oversikt over kommende aktiviteter og en oppfatning av tidsmengden, det vil si hvor lenge en aktivitet skulle pågå eller når den skulle begynne, økte selvstendigheten. Mer tydelig struktur har gjort beboerne tryggere og mer selvstendige. Også delaktigheten og kommunikasjonsevnen har økt – flere beboere enn tidligere engasjerer seg i sosiale aktiviteter.

 

I takt med at beboerne fikk bedre kontroll over dagsplanleggingen, forsvant mange – svært ofte gjentakende – spørsmål til personalet, som i stedet fikk tid til å skape nye og meningsfulle aktiviteter. Personalet og beboerne har regelmessige såkalte husmøter, der man sammen tar beslutninger om mat for uken og sosiale aktiviteter. En annen positiv konsekvens er at MEMOplanner har redusert personalets administrative arbeid. Tidligere ble møtenotater skrevet med penn, deretter skrevet inn på datamaskinen og ut igjen på papir, for så å bli hengt opp på en felles oppslagstavle. Nå legges alle aktiviteter som besluttes på husmøtene direkte inn i nettjenesten myAbilia. Det gjør at all informasjon blir synlig for alle i MEMOplanner. Ønsker som ikke blir drøftet på husmøtene, for eksempel fødselsdager og sportsaktiviteter, skrives inn i MEMOplanner av personalet og beboerne i fellesskap.

 

- Vi kan konstatere at tilværelsen stort sett har blitt bedre og stresset har minsket for alle i virksomheten, takket være velferdsteknologien. Boligmiljøet ble hyggeligere for beboerne, og arbeidsmiljøet roligere for personalet. Også kommunikasjonen mellom beboerne har blitt bedre, sier Lena Schön.

 

Et omfattende forarbeid lå til grunn for implementeringen av MEMOplanner. Allerede seks måneder før innføringen innledet Kaggeledsbacken arbeidet for å identifisere behov, formulere mål og forutsetninger for å nå målene sammen med AllAgeHub. Deretter ble det startet en dialog med Abilia, for at alle involverte parter skulle være enige om ønsker og forventninger.

 

- Det å ha et godt innsyn i de tingene som personer med funksjonsnedsettelser sliter med, er en svært viktig del av arbeidet vårt når vi utvikler hjelpemidler som gjør tilværelsen bedre for enkeltindivider og personale så vel som selve virksomheten, avslutter Lena Schön.

 

Tre råd ved implementering av velferdsteknologi i virksomheten:

 

  • Tenk nøye gjennom hvilke behov og forutsetninger virksomheten har. Hvordan oppleves situasjonen i dag, og hva ønsker dere å oppnå? Er det Wi-Fi i lokalene?
  • Uansett om investeringen i og innføringen av velferdsteknologi er mindre eller større, forankres alltid beslutningen i virksomheten. Er de finansielle ressursene på plass, og støtter personalet prosjektet? Utnevn for eksempel såkalte «superbrukere», som jobber med implementeringen og lærer opp andre i virksomheten
  • Tenk langsiktig, og bruk en etablert velferdsteknologileverandør som tilbyr produkter som følger det medisintekniske regelverket, og som har service, support og en engasjert utviklingsavdeling som jobber med kontinuerlige forbedringer når det oppstår nye behov

 

*Prosjektet ble gjennomført innenfor rammen for AllAgeHub, som arbeider for å fremme at forskning, utvikling og innovasjon av velferdsteknologi skal bli tilgjengelig i serviceboliger slik at alle mennesker i større utstrekning skal ha mulighet til å leve selvstendige og trygge liv. AllAgeHub fungerer som en plattform for samarbeid mellom 13 kommuner i Gøteborg-regionen, Vinnova, vestre gøtatalandsregionen, sivilsamfunnet, den akademiske verden og næringslivet.

 

Få Abilias dokumenterte innsikt i hvordan individuelle hjelpemidler kan skape bedre arbeidsmiljø og økt kvalitet i serviceboliger, sendt til deg her