Hopp til hovedinnhold

MEMOplanner skaper trygghet for både beboere og pårørende

 

Gjennom Järfälla kommunes satsing på velferdsteknikk øker delaktigheten, tryggheten og selvstendigheten, fremfor alt hos de eldre som bor der, men også for pårørende og helsepersonell.

 

jarfalla

Ved Ekens aldershjem i Järfälla kommune bruker man det kognitive hjelpemidlet MEMOplanner, som gir en tydelig oversikt over dagens aktiviteter og også de kommende dagenes aktiviteter.

 

Samtidig vises det hvem av personalet som er på jobb og hva de heter, og det skaper trygghet for både beboere og pårørende.

 

 

Elisabeth Helgöstam, som er prosjektleder for velferdsteknikk i Järfälla kommune, mener at velferdsteknikk handler om mennesker og ikke om selve utstyret. Både pårørende, beboere og personalet er svært positive til MEMOplanner, fordi alle får den tydelige oversikten som er nødvendig i hverdagen. Det skaper trygghet for dem som bor der og også for pårørende, som enkelt ser hva som skal foregå eller hva som har foregått i løpet av dagen når de kommer på besøk.

 

Aktivitetene vises i både bilde og tekst, og før en aktivitet starter høres et signal som minner om at noe skal skje. Beboerne kan trykke på bildene på skjermen for å få informasjonen opplest via  talesyntese, for eksempel hva de vil få servert til lunsj, og dette er til stor hjelp for mennesker med nedsatt syn.

 

jarfalla jarfalla

 

Informasjonen som synes i MEMOplanner, blir administrert av personalet fra en datamaskin eller et nettbrett på personalrommet. Informasjonen lagres i nettjenesten myAbilia og synkroniseres direkte med MEMOplanner, som henger på veggen på både demensavdelingen og omsorgsavdelingen.

 

Tidligere fikk beboerne på Ekens aldershjem og de pårørende informasjon via lapper på oppslagtavler og i heiser. Takket være MEMOplanner slipper nå personalet å bytte ut lappene, som raskt blir uaktuelle. Nå skjer informasjonsformidlingen tryggere og raskere.

 

At Ekens aldershjem har lyktes så godt med dette skyldes at personalet har vært så engasjert, sier Elisabeth Helgöstam. Hun mener MEMOplanner er både enkel, fleksibel og oversiktlig.

 

Se filmen fra Ekens aldershjem i Järfälla kommune (svensk text).