Hopp til hovedinnhold

Bedre evne til å forstå og fornemme tid

Evidens


Det er godt dokumentert i nylige forskningsstudier at Abilias elektroniske tids- og planleggingsverktøy faktisk forbedrer evnen til å forstå tid. Bruk av disse verktøyene bidrar til å utvikle tidsforståelse, tidsorientering og tidsstyring, som igjen fører til bedre evne og større villighet til å utføre aktiviteter og rutiner selv.Bruk av Abilias verktøy forbedrer brukerens evne til å vurdere hvor lang tid en bestemt aktivitet vil ta og til å styre tiden. Brukerne får en bedre forståelse og fornemmelse for tid. Det gjør det mulig for brukerne å strukturere og planlegge tiden og hverdagen på egen hånd. Det bidrar til at unge og voksne kan ha et mer uavhengig liv og forbereder barn på et uavhengig liv i fremtiden.

 

Familiemedlemmer, støttepersoner og helsepersonell opplever også at brukerne holder bedre styr på tiden, blir bedre til å huske og utføre aktiviteter og mestrer hverdagen på egen hånd bedre.

 

Våre produkter


MEMOday, MEMOmessanger, MEMOdayplanner, MEMOplanner, Handi, MEMO Timer

 

Kilder


Funnene er basert på 14 forskningsstudier, som omfattet 213 deltakere, eldre med demens, barn, ungdom og voksne med kognitive eller psykiske funksjonsnedsettelser samt familie, støttepersoner og helsepersonell.

Adolfsson 2014, Adolfsson 2015, Arvidsson 2006, Bakken 2014, Gatu 2003, Holthe 1998, Jacobsson 2004, Janeslätt 2014, Meland 2015, Mellgren 2015, Pettersson 2008, Svahn 2010 og Thagesson 2015.