Hopp til hovedinnhold

Økt selvstendighet

Evidens


Det er godt dokumentert i studier at Abilias kognitive hjelpemidler bidrar til økt uavhengighet, en mer selvstendig hverdag og økt trivsel. 

 

Brukerne føler at de trenger mindre hjelp og er mindre avhengige av andre for å kunne utføre både daglige gjøremål og spesifikke aktiviteter. De føler seg mer trygge på egen evne til å planlegge og håndtere hverdagen selv. Bruk av hjelpemidlene gir dem mulighet til å utvikle seg og bestemme mer selv, både hjemme, på skolen og på jobb, og bidrar dermed til økt trivsel.

 

Støttepersoner og familie opplever at brukerne blir mer selvstendige, er i bedre humør og har økt kapasitet til å mestre livet på egen hånd.

 

De opplever:

  • færre telefoner og spørsmål fra brukerne om hvilken dag det er, eller hvor mye klokken er.
  • redusert behov for påminnelser om forskjellige aktiviteter.
  • brukerne sluttet å gå ut midt på natten og sluttet å forstyrre naboene.
     

Våre produkter 


MEMOday, MEMOdayplanner, MEMOplanner, Handi, MEMO Timer

 

Kilder 


Funnene er basert på 17 studier, som omfattet 760 person, eldre med demens eller barn, ungdom og voksne med kognitive og psykiske funksjonsnedsettelser samt familie, støttepersoner og helsepersonell. 

Adolfsson 2014, Arvidsson 2006, Bakken 2014, Bengtsson 2010, Dahlin 2013, Gatu 2003, Grön 2014, Hagen 2006, Janeslött 2014, Jonsson 2008, Lindstedt 2013, Meland 2015, Mellgren 2015, Pettersson 2008, Svahn 2010, Thagesson 2015 og Topo 2007.

Referanselisten over forskningsstudierne finner du her