Hopp til hovedinnhold
autism

FNs 2030-agenda og samfunnsmessig betydning

Vårt bidrag

 

I Abilia bidrar vi til et bærekraftig samfunn. Ambisjonen er å støtte de globale bærekraftsmålene i FNs 2030-agenda. Ved å tilby gode verktøy og god hjelp gjør vi mennesker i stand til å delta, bidra og leve mer selvstendige liv. Dessverre er ikke samfunnet helt likestilt ennå, og det gjelder ikke minst for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi kan bidra til å redusere denne urettferdigheten når det gjelder like rettigheter.

 

Med de rette hjelpemidlene kan elever oppnå bedre resultater. En arbeidstaker kan få mulighet til å forsørge seg selv og ha en meningsfull jobb. Gode hjelpemidler i hverdagen øker sjansene drastisk for å lykkes på skolen, i arbeidslivet og i samfunnet generelt. Å delta i samfunnet har også en positiv innvirkning på helse og livskvalitet. 

 

 

Vil du lese hvordan en av våre brukere – Bonnie – har blitt hjulpet gjennom en kombinasjon av hjelpemidler? Les en av våre brukerhistorier.

 

Den består av 17 globale mål og 169 delmål som skal realisere menneskerettighetene og bidra til en bedre og mer bærekraftig fremtid for alle. Målene henger sammen med hverandre og reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

 

 

Vil du vite mer om Agenda 2030, bærekraftsmålene knyttet til mennesker med nedsatt funksjonsevne?


 

 

I Abilia har vi fokus på følgende mål for å gi mennesker med funksjonsnedsettelser en bedre hverdag og en bedre fremtid:

3  -  God helse og livskvalitet

4  -  God utdanning

8   -  Anstendig arbeid og økonomisk vekst

10 -  Mindre ulikhet

11 -  Bærekraftige byer og samfunn

Un norsk