Hopp til hovedinnhold

Adhd og add

 

Stadig flere diagnostiseres med adhd og add, sannsynligvis pga. økt bevissthet og at diagnosekriteriene er utvidet.


Samfunnet må bli mer inkluderende for at disse personene skal få bedre forutsetninger og økt livskvalitet.


Tidlig innsats kan forhindre alvorlige konsekvenser i relasjoner, studier og arbeid.


Å kjenne til hvilke funksjonsnedsettelser som kan forekomme ved adhd og add, kan veilede ved behandling og tilpasninger i hverdagen, samt velge riktig kognitiv støtte som kan gjøre det lettere.

 

Les mer i vår brosjyre: Støtte for tid, planlegging, fokus og søvn ved adhd og add

 

 

Adhd og add

 

Neuropsykiatriske funksjonsnedsettelser, NPF, avhenger av hvordan hjernen fungerer og jobber. De vanligste diagnosene er adhd/add, autismespektertilstand, Tourettes syndrom og språkforstyrrelse.


Adhd er en initialforkortelse som brukes i det daglige språket. Bokstavene står for attention deficit hyperactivity disorder, som betyr oppmerksomhetsforstyrrelse og hyperaktivitetsforstyrrelse.


Add er en form for adhd der den tydelige overaktiviteten mangler.


Det er vanlig å ha adhd og add i kombinasjon med lærevansker og dysleksi. Autismespektertilstander, tics og språkforstyrrelser kan også forekomme.

 

 

Vanlige utfordringer ved adhd og add

 

Grunnproblematikk ved adhd er utfordringer med


• oppmerksomhet
• impulsivitet
• overaktivitet


Ved add forekommer ikke en tydelig overaktivitet.


I hverdagen kan det være vanskelig å


• holde fokus når noe ikke føles morsomt og motiverende
• planlegge og organisere
• ha en følelse av tid
• ta initiativ til å utføre aktiviteter som oppleves som kjedelige eller krevende
• vente på sin tur
•  øle stor rastløshet og være overaktiv
• styre sine impulser
• slappe av, sovne og opprettholde en god nattesøvn


Relasjoner, studier og arbeid kan påvirkes negativt.


Ytterligere utfordringer gis når diagnosen forekommer i kombinasjon med f.eks. lærevansker, dysleksi, autismespektertilstand og angst.

 

 

Det finnes mye som kan gjøre det lettere for personer med adhd og add

 

• kunnskap om funksjonsnedsettelsene sine
• riktig behandling og støtte fra omgivelsene
• strategier rundt tid og planlegging

• påminnelsesstøtte for å holde seg til planleggingen
• strategier for å kunne holde fokus selv ved krevende oppgaver
• strategier for å unngå overaktivitet som gir stress i hverdagen
• rutiner og hjelp til å sove

 

 

Hjelpemidler kan bidra til delaktighet og selvstendighet

 

Kompenserende hjelpemidler kan gjøre at man bedre kan håndtere personlig pleie, bolig, skole, arbeid og fritid.


Tidlig innsats kan forhindre utenforskap og avhengighet, og bidra med økt delaktighet og selvstendighet.


• sansestimulerende tyngdeprodukter har som formål å lette innsovning, opprettholde søvn om natten og skape ro og fokus om dagen.
• kognitiv støtte har som formål å gi en økt følelse av tid, gi planleggingsstøtte, gjøre det lettere å holde rutiner og minne om aktiviteter, ta initiativ og holde fokus på krevende aktiviteter. De streber etter å gi brukeren en balanse i hverdagen.

 

 

Personlig tilpassede hjelpemidler kan gjøre hverdagen enklere for hele familien

 

Hjelpemidler skal velges og tilpasses personlig, men blir også et delt verktøy for alle rundt personen for å få hverdagen til å fungere bedre.


• samspill og kommunikasjon kan fungere bedre
• bedre søvn for alle i familien
• mindre behov for å påminne personen om aktiviteter
• bedre relasjoner og færre konflikter

 


Læringsmiljø

 

Selv om eleven har med seg personlige hjelpemidler, er det viktig å utstyre klasserommene med produkter som kan støtte konsentrasjon, motivasjon og det å holde seg til tidsplaner.


• vektkrager og vekttepper kan gjøre det lettere å konsentrere seg om skolearbeidet
• timere som visualiserer tidens gang kan motivere til å holde ut i skoleoppgaver og forberede seg på å avslutte en aktivitet
• stasjonære og mobile planleggingsverktøy som tydeliggjør tid og skjema og gir påminnelser som gjør det lettere å takle skoledagen

 

 

Arbeidsplasser

 

Ulike yrker og arbeidsoppgaver stiller ulike krav. Personen kan sammen med arbeidsgiveren gjøre mye selv for å gjøre det lettere.


• arbeidsoppgaver kan tilpasses og få gjøres en om gangen, og støtte kan gis ved å strukturere opp og prioritere oppgaver
• arbeidsmiljøet kan tilpasses slik at personen kan flytte til et stillere og roligere sted, og lyddempende romdelere og støyreduserende hodetelefoner kan gjøre det lettere
• arbeidstider kan være fleksible for å passe personens behov, med mulighet for individuelle pauser og hvilerom
• arbeidshjelpemidler, f.eks. vektkrager, vektvester, visuelle timere og digitale tids- og planleggingsverktøy kan gjøre det lettere

 

 

Nedenfor ser du produktene våre som kan støtte enkeltpersoner med adhd og add: