Hopp til hovedinnhold
autism
Vi gjør hverdagen enklere for folk uansett hvilke behov de har. Vi ønsker å gi personer med spesielle behov mulighet til å delta og være selvstendige. Det er en grunnleggende menneskerettighet å ha kontroll over eget liv og ta egne valg.  Dette har vært vår oppgave helt fra starten av.

Vårt mål

Vi gjør hverdagen enklere for folk uansett hvilke behov de har. Vi ønsker å gi personer med spesielle behov mulighet til å delta og være selvstendige. Det er en grunnleggende menneskerettighet å ha kontroll over eget liv og ta egne valg.  Dette har vært vår oppgave helt fra starten av.

 

Grunnleggerne av selskapet hadde selv personlig erfaring med nærstående (familie / venner) om trengte hjelp. Som ekte gründere så de løsninger der andre så problemer.

 

Deres motivasjon skapte verktøy som skulle gi mennesker en bedre hverdag – overalt der de så at det fantes et behov.

 

De fant løsninger som hjalp folk med å kommunisere med andre, lese avisen, skrive et brev, komme seg til og fra skolen eller gå ut og spise.

 

De skapte smarte hjemmeløsninger som gjør det lettere å åpne og lukke dører, bevege seg fra rom til rom og slå på og av lys. Bare for å nevne noe.

 

De banet veien for det arbeidet vi driver i dag. Vi jobber kontinuerlig med utvikling av nye løsninger for å gi mennesker mer kontroll over sin egen hverdag.

 

Det kan du se av navnet vårt. Abilia kommer fra det engelske ordet «ability», som betyr «evne». Hver dag ser vi hvordan vi kan styrke mennesker og tenne en gnist. Ønsket vårt er å tenne se denne gnisten hos så mange mennesker som mulig.

 

Abilia. Utvikling for livet