Hopp til hovedinnhold
coocking

Selvstendig, engasjert og trygg

I bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne er det viktig å skape et trygt bomiljø, både for ansatte og de som bor der. At beboerne blir tryggere og mer selvstendige gjør det lettere for personalet, som kan fokusere på mer verdiskapende aktiviteter og på å utvikle tjenesteyter.

Bofellesskap

 

Trivsel i bofellesskap med riktig velferdsteknologi

 

Arbeidet i et bofellesskap handler i stor grad om å gi støtte og service til enkeltpersoner med nedsatt funksjonsevne,  fremme likestilling i levevilkår og full deltakelse i samfunnslivet samt å gi den enkelte mulighet til å leve som andre. Arbeidet skal være av god kvalitet og i størst mulig grad gi den enkelte selvbestemmelse, integritet, innflytelse og medbestemmelse. Dette kan være et vanskelig arbeid fordi det  kan handle om mennesker med et omfattende behov for støtte i hverdagen.

 

Studier viser at det er mulig å håndtere slike utfordringer uten at det må innebære store investeringer. Det finnes velferdsteknologi som utgjør en forskjell for både beboere, personale og pårørende. Det finnes flere gode eksempler der bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne har innført individuelle, kognitive hjelpemidler for å skape tydelighet og struktur for beboerne, og som samtidig har forbedret den kommunikative evnen. Dette har igjen ført til et bedre arbeidsmiljø for personalet.

 

Et velfungerende boefelleskap skapes ved å balansere restitusjon og aktivitetsnivå for beboerne.

 

 

Abilias velferdsteknologi muliggjør

 

  • Å forstå og gjøre seg forstått via alternativ og supplerende kommunikasjon
  • Trygghet og restitusjon via sansestimulerande tyngdeprodukter
  • Sikkerhet og integritet med ulike typer alarmer
  • Forutsigbarhet og selvfølelse via digitale verktøy for kognitiv støtte
  • Uavhengighet og frihet skapes ved å kunne styre omgivelsene

 

tele

Jeg ønsker å bli kontaktet

insiktispapper

Innsikt om bofellesskap

webinar

Webinar - Økt kvalitet med velferdsteknologi innen bofellesskap (svensk tale)


Relaterte produkter