fbpx Bofellesskap | Abilia Hopp til hovedinnhold
sisters baking

Selvstendighet, deltakelse og trygghet

Bofellesskap

 

Trivsel på bofellesskap med riktig velferdsteknologi

 

 

 

Det å drive et bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne i dag innebærer flere utfordringer. Arbeidet handler i stor grad om å gi støtte og service til enkeltpersoner med mer nedsatt funksjonsevne, å fremme likestilling i levevilkår og full deltakelse i samfunnslivet samt å gi den enkelte mulighet til å leve som andre. Virksomheten skal være av god kvalitet og i størst mulig grad gi den enkelte selvbestemmelse, integritet, innflytelse og medbestemmelse. Det er et vanskelig arbeid å påta seg fordi det handler om mennesker med et omfattende behov for støtte i hverdagen.

 

Studier viser at det er mulig å håndtere slike utfordringer uten at det må innebære store investeringer. Det finnes velferdsteknologi som utgjør en forskjell for både beboere, personale og pårørende, men også for selve virksomheten. Det finnes flere gode eksempler der bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne har innført individuelle, kognitive hjelpemidler for å skape tydelighet og struktur for beboerne, men som samtidig har forbedret den kommunikative evnen. Dette har igjen ført til et bedre arbeidsmiljø for personalet.

 

En velfungerende virksomhet skapes ved å balansere restitusjon og aktivitetsnivå for beboerne.

 

 

Abilias velferdsteknologi muliggjør

 

  • Å forstå og gjøre seg forstått via alternativ og supplerende kommunikasjon
  • Trygghet og restitusjon via sinnsstimulerende tyngdeprodukter
  • Sikkerhet og integritet med ulike typer alarmer
  • Forutsigbarhet og selvfølelse via digitale verktøy for kognitiv støtte
  • Uavhengighet og frihet skapes ved å kunne styre omgivelsene

 

doc-CTA-3.png

Insikt om bofellesskap

phone-CTA-3.png

Jeg ønsker å bli kontaktet


Relaterte produkter