Hopp til hovedinnhold

Bedre evne til å huske

Evidens


Flere forskningsstudier viser at Abilias kognitive hjelpemidler hjelper brukerne med å huske og kan virke positivt på hukommelseskapasiteten. Hjelpemidlene fremmer utviklingen av selvhjelpsstrategier. 

 

Hjelpemidlene gjør det lettere for brukerne å huske tid, dato og aktiviteter i hverdagen, både på jobben og i sosiale situasjoner. For eksempel bruker de alarmfunksjonen eller påminnelsesfunksjonen i Handi for å få påminnelser om avtaler og oppgaver. Det kan dreie seg om hvilke matvarer som må handles inn, klesvask, middag, rengjøring, leggetider, huske å ta medisiner osv.

 

Håndholdte datamaskiner kan også ha en positiv innvirkning på brukernes kunnskap om og forståelse for egen hukommelseskapasitet, i tillegg til en ren læringseffekt med hensyn til hukommelsesevnen. Enkelte studiedeltakere understreket at de kom inn i en god rutine når de begynte å bruke visse funksjoner på den håndholdte datamaskinen, for eksempel for å få struktur på husarbeidet. Etter en tid opplevde brukerne at de ikke lenger trengte å få påminnelser i disse situasjonene. De husket hva de skulle gjøre, og hvordan de skulle klare det på egen hånd. 

 

Våre produkter


MEMOday, MEMOmessanger, MEMOdayplanner, MEMOplanner, Handi, Day Calendar, MEMO Timer

 

Kilder


Funnene er basert på 7 forskningsstudier, som omfattet 482 deltakere, eldre med demens, barn, ungdom og voksne med kognitive eller psykiske funksjonsnedsettelser samt familie, støttepersoner og helsepersonell. 

 

Adolfsson 2014, Adolfsson 2015, Bengtsson 2010, Dahlin 2013, Jacobsson 2004, Jonsson 2008 og Svahn 2010.

 

Referanselisten over forskningsstudierne finner du her