Hopp til hovedinnhold

Skole og opplæring

 

Hjelp til elever med spesielle behov

 

Mange barn og unge innenfor autismespekteret opplever skolen som vanskelig og fremmedgjørende. Slik trenger det ikke å være. Med riktig hjelp og støtte kan skolen tilby et positivt miljø og bli et sted der alle barn kan lykkes.

 

Siden disse elevene ofte er stresset og distré, kan det være utfordrende å skape et miljø der de får hjelp til å konsentrere seg om skolearbeidet, og det kan være vanskelig å involvere foreldrene på en konstruktiv måte. Det fører ofte til konflikter i klasserommet og mindre læringsutbytte. I tillegg fører stress ofte til høyere fravær og slitasje på lærerne. Ifølge en studie fra 2013 utført av organisasjonen Ambitious about Autism føler 60 % av britiske lærere at de ikke har fått nok opplæring i å undervise barn med autisme.

 

Å skape et mer positivt miljø for elever med kognitive funksjonsnedsettelser krever en kombinasjon av ulike faktorer: en tydelig undervisningsmetode, eventuell tilgang til et adskilt, stille område, tilrettelagte klasserom for elever som er hypersensitive for lyd og lys samt hjelpemidler som bidrar til å strukturere hverdagen.

 

Våre hjelpemidler gir barn med funksjonsnedsettelser et verktøy for å håndtere stress og bekymring i hverdagen og fører dermed til økt selvtillit og selvstendighet. Våre hjelpemidler er utformet for å endre atferd i stedet for å behandle symptomer.

 

Våre kognitive hjelpemidler er til hjelp for aktører i skolen:

styrker arbeidet med elevene

styrker forholdet til foreldrene

reduserer konflikter i klasserommet

bidrar til høyere faglige resultater

 

-

Se hvordan bruken av Handi har gitt gode resultater ved en skole i Ösby i denne videoen:

Relaterte produkter: