Hopp til hovedinnhold

Elevene får hjelp til å strukturere skoledagen med HandiKalender

 

 

Osby

Elever med intellektuell funksjonsnedsettelse får hjelp til å strukturere skoledagen og en tydelig oversikt over dagens aktiviteter og tider ved å bruke det kognitive hjelpemidlet Handi.

 

Bruk av kognitive hjelpemidler i gymnasiesärskolan øker elevenes selvstendighet og trygghet.

 

Det skaper mer fred og ro i gruppen, og dessuten får personalet mer tid til å vie seg til det pedagogiske.

 

 

Elever med intellektuell funksjonsnedsettelse får hjelp til å strukturere skoledagen og en tydelig oversikt over dagens aktiviteter og tider ved å bruke det kognitive hjelpemidlet Handi. Bruk av kognitive hjelpemidler i gymnasiesärskolan øker elevenes selvstendighet og trygghet. Det skaper mer fred og ro i gruppen, og dessuten får personalet mer tid til å vie seg til det pedagogiske.

 

Anette Sundberger arbeider som spesialpedagog i Ösby Naturbruksgymnasiums individuelle program og hjelper ungdommer som har en intellektuell funksjonsnedsettelse og i tillegg andre funksjonsnedsettelser. ”Elevene mine trenger hjelp til strategier i hverdagen, som tid og struktur”, forteller Anette.

 

I det individuelle programmet arbeider lærere og elever med dyrene på gården og med forskjellige planter som de dyrker.  For å kunne strukturere dagene på en enkel måte bruker de det kognitive hjelpemidlet Handi, som hjelper elevene med å få en pedagogisk oversikt over hva de skal gjøre, hvor lenge en skoletime vil vare eller hvor lenge det er til de skal spise lunsj. ”Vi legger alltid inn et grunnskjema i Handi, men én gang i uken gjør vi forandringer i skjemaet, der elevene er med i planleggingen”, sier Anette og fortsetter; ”en forandring i Handi kan for eksempel innebære at vi skal på leirskole en bestemt dag. Da legger vi inn en nøyaktig plan for de forskjellige aktivitetene for den dagen og når det skal være lunsj og så videre”.

 

Fra og med 2018 vil Skolverket få inn mer digitalisering i undervisningen, og etter som Anette har arbeidet med Handi de siste 15 årene, kan Ösby Naturbruksgymnasium nå arbeide mer regelmessig og systematisk med Handi. ”Det er enkelt for oss i personalgruppen å gå inn på myAbilia via en datamaskin for å få en bedre oversikt og for å kunne administrere skjemaet for elevene på en enklere måte”, sier Anette. myAbilia er en nettjeneste for dem som bruker Handi, der man via en datamaskin kan administrere kalender, bildearkiv og forskjellige sjekklister, som senere synkroniseres med for eksempel en telefon eller et nettbrett.

 

 Bruken av Handi gjør at det blir mer fred og ro i gruppen og at elevene ikke lenger har samme behov for å spørre personalet hva de skal gjøre, etter som de har all informasjon i sin Handi”, forteller Anette og avslutter: ”Elevene blir tryggere og mer selvstendige, og for oss som personale blir det mer tid til å vie oss til det pedagogiske”.