Hopp til hovedinnhold
Heathcare2

For den enkelte

Et rikere, mer meningsfylt liv for alle

 

Diagnosen og type utfordringer kan variere fra person til person, men målet er alltid det samme: å gi alle mulighet til å leve et rikere, mer meningsfylt liv. Det kan dreie seg om Downs syndrom, cerebral parese, ADHD/ADD eller en lidelse innenfor autismespekteret. Det kan også være ryggmargs- eller hjerneskade på grunn av en ulykke, slag eller begynnende demens. Utfordringene kan variere fra kommunikasjonsvansker til problemer med å planlegge og strukturere enkle hverdagslige gjøremål.

 

Abilia tilbyr spesialhjelpemidler for å mestre spesifikke problemer:

 

Vansker med muntlig kommunikasjon

Avhengighet av andre (for eksempel slektninger) for å utføre daglige gjøremål

Vansker med å bruke apparater i hjemmet

Kognitive utfordringer som:

fokusere på konkrete oppgaver

planlegge dagen

vansker med å takle endringer

huske hvordan man utfører bestemte oppgaver

vansker med å delta i sosiale sammenhenger

 

Abilia har et stort utvalg av hjelpemidler som gjør det lettere å skape struktur i hverdagen, kommunisere med andre, styre funksjoner i hjemmet og tilkalle hjelp ved behov. Våre hjelpemidler er delt inn i fire kategorier: Kommunikasjon, Kognisjon, Omgivelseskontroll og Varsling.