Hopp til hovedinnhold

For den enkelte

 

Trygghet, selvstendighet og delaktighet gir mening med livet

 

Det å være selvstendig, delaktig og føle seg trygg er viktig for alle mennesker, og for dem som bor i et bofellesskap er det ekstra viktig å føle seg godt ivaretatt. Det kan handle om å ha mulighet til å være med og planlegge hverdagen eller få bestemme hva som er viktig for en selv. Det kan også handle om å føle seg inkludert og akseptert for den man er.

 

Trygghet, selvstendighet og delaktighet er viktige faktorer for en meningsfull hverdag. Dette kan oppnås ved at man som beboer får hjelp til å forbedre kommunikasjonen, får hjelp med planlegging og håndtering av de individuelle aktivitetene samt får delta i meningsfulle fellesaktiviteter. Det finnes også hjelp mot angst, motorisk uro eller søvnproblemer.

 

For pårørende er det viktig å føle seg informert og trygg på at beboeren blir tatt godt vare på.

 

Abilias velferdsteknologi har fokus på individet

 

Uavhengig forskning viser at hjelpemidler gir:

  • Bedre kommunikasjonsevne gjennom alternativ og supplerende kommunikasjon
  • Økt selvstendighet og evne til å begynne på, gjennomføre og avslutte aktiviteter
  • Forbedrede rutiner gjennom oversikt og struktur i hverdagen, både for brukerne og pårørende
  • Økt ro og bedre søvn ved at brukerne følte seg trygge og mindre stresset
  • Mindre stress førte til bedre hukommelse og evne til sosialt samvær