Hopp til hovedinnhold
contact us

For den enkelte

 

Utdannelse er nøkkelen til selvstendighet

 

Utfordringene som følger med kognitive funksjonsnedsettelser som for eksempel autisme, ADHD og lærevansker varierer fra person til person. Noen klarer seg helt fint på enkelte områder og sliter mer på andre. Felles for dem alle er at de møter praktiske problemer i hverdagen. Det kan dreie seg om å komme for sent eller for tidlig, konstant lete etter ting, glemme daglige gjøremål som å pakke skolesekken, være usikker på hva som skal skje i løpet av dagen, ha problemer med å komme i gang – rett og slett mangle en «startknapp».

 

Hva er vanlige problemer for elever med autisme?

vansker med å forstå tid

huske gjøremål fokusere på konkrete oppgaver

planlegge dagen

motivere seg til å komme i gang med og avslutte aktiviteter

 

Disse utfordringene fører ofte til stress og bekymring. Våre hjelpemidler gir barn med funksjonsnedsettelser et verktøy for å håndtere stress og bekymring i hverdagen. Det øker barnets selvtillit og selvstendighet ved å endre atferden i stedet for å behandle symptomene.

 

Forutsigbarhet er viktig for barn med kognitive utfordringer. Kjernen i våre kognitive hjelpemidler er kvarterurprinsippet. Kvarterurprinsippet er basert på omfattende forskning og er en svært effektiv metode som hjelper barn til å forstå og forholde seg til konseptet tid.

 

Å finne det tekniske hjelpemiddelet som passer best for det enkelte barnet avhenger av elevens individuelle behov og hvilke andre verktøy og metoder som brukes på skolen.

 

Det beste tekniske hjelpemiddelet er det som faktisk blir brukt. Vi har et stort utvalg av tekniske hjelpemidler, med alt fra enkle tidsstyringsenheter til verktøy for planlegging og struktur. Når det gjelder planleggingsverktøy, har vi en nettportal kalt myAbilia som gjør det mulig for både ansatte på skolen og pårørende å fjernstyre innhold.

 

Handi, Struktur og trygghet i skolen - Video

MEMO Timer - Video

HandiKalender, Emma - Video