Hopp til hovedinnhold
Baby swim

Forskning viser at Abilias kognitive hjelpemidler gir brukerne et rikere liv

Evidens


Evidens fra forskningsstudier viser tydelig at Abilias kognitive hjelpemidler gjør det lettere for brukerne å strukturere, håndtere og få kontroll over hverdagen sin og gir dem økt trygghet, uavhengighet og evne til å delta i dagliglivets aktiviteter og arbeidslivet. Dette gjør at brukerne får et rikere liv.

 

Studiene konkluderer også med at det å utstyre brukerne med kognitive hjelpemidler gir økt livskvalitet, økt arbeidskapasitet og økt arbeidstilfredshet for pårørende, omsorgspersoner og helsepersonell.

 

Bli uavhengig og delta i samfunnet


Bruk av Abilias hjelpemidler bidrar til økt uavhengighet og muligheten til å leve et selvstendig liv, slik at brukerne blir i stand til å påvirke hverdagen sin og delta i samfunnet på lik linje med andre.

 

Brukerne føler at de trenger mindre hjelp og er mindre avhengige av andre når de skal planlegge og håndtere hverdagen sin, og de føler seg mer motivert og villige til å ta initiativ til og delta i hyggelige aktiviteter. Brukerne opplever at de lettere tar initiativ til å være sammen med og oppsøke andre personer. Dette åpner for muligheten til å leve et godt liv, og til å delta på samme vilkår som alle andre både når det gjelder samfunnsliv, skole og arbeid.

 

Når brukerne blir mer uavhengige, opplever pårørende og omsorgspersoner at de kan redusere tiden som går med til å hjelpe. De føler seg mindre stresset, roligere og får mer tid til sine egne aktiviteter og sitt eget arbeidsliv, noe som gir dem økt livskvalitet.

 

Økt trygghet til å håndtere dagliglivets aktiviteter


Brukerne føler de har mer kontroll over hendelser og blir mindre stresset. Hjelpemidlene forebygger uventede hendelser, øker forutsigbarheten og setter brukerne bedre i stand til å håndtere vanskelige situasjoner, noe som gjør dem tryggere og mindre engstelige. Følelsen av kontroll bygger opp selvtilliten, gjør brukerne mer komfortable i sosiale situasjoner og gir dem økt tro på at de kan klare å planlegge og håndtere hverdagen sin selv.

 

Økt evne til å strukturere og håndtere tiden og dagliglivets aktiviteter


Abilias kognitive hjelpemidler hjelper brukerne til å holde orden på ukedager, datoer og klokkeslett og til å strukturere, håndtere og utføre dagliglivets aktiviteter, noe som gjør det lettere for brukerne å konsentrere seg og hjelper dem til å huske hendelser. Hjelpemidlene kompenserer for manglende evne til å holde orden på tiden, og livet blir enklere og mer oversiktlig. Studier konkluderer også med at bruk av disse hjelpemidlene kan bidra til å utvikle brukernes forståelse og opplevelse av tid, samt evnen til å huske, slik at det kan bli mulig for brukerne å planlegge, strukturere og håndtere dagliglivets aktiviteter på egen hånd.

 

Økt sannsynlighet for å få en jobb og beholde den


Bruk av kognitive hjelpemidler av typen som Abilia tilbyr, øker sannsynligheten for at brukerne kan få en jobb og beholde den, eller for at de kan arbeide mer, enten på det åpne arbeidsmarkedet eller innenfor markedet med subsidiert lønn. Dette fører til bedre økonomi for brukerne.

 

Vil du vite mer?


Referanselisten over forskningsstudierne finner du her.