Hopp til hovedinnhold

Muligheten til å jobbe mer gir bedre økonomi

Evidens


Bruk av kognitive hjelpemidler, f.eks. fra Abilia, er gunstig for den økonomiske situasjonen til både brukerne selv og deres familiemedlemmer. Studier gjennomført i Sverige viser at bruk av denne type verktøy øker sannsynligheten for at brukerne vil jobbe mer, klarer å holde på en jobb eller få ny jobb, enten på det åpne eller tilrettelagte arbeidsmarkedet.

 

Økt mulighet for å jobbe mer, holde på eller få ny jobb


Studier viser at bruk av kognitive hjelpemidler, f.eks. fra Abilia, har betydelig positiv effekt på jobbrelatert aktivitet for brukerne.

 

20 % av Sveriges befolkning har en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som påvirker livet både i hverdagen og i jobbsammenheng. Innenfor denne gruppen er arbeidsledigheten dobbelt så stor som i resten av befolkningen. I 2013 var omtrent 250 000 personer med psykiske eller fysiske funksjonsnedsettelser registrert som jobbsøkere, ifølge beregninger.

 

I Dahlbergs forskningsstudie ble følgende antakelse fremsatt: Dersom 1 000 personer med psykisk funksjonsnedsettelse får de hjelpemidlene de har behov for, vil man skape 13 fulltidsstillinger på det åpne arbeidsmarkedet og 28 stillinger på det tilrettelagte arbeidsmarkedet. Det vil si at hver 25. person i gruppen nevnt ovenfor kunne få mulighet til å komme i jobb. 

 

Bedre økonomi for brukerne


Beregninger fra studiene viser at det å få en jobb har stor betydning for brukernes økonomiske situasjon. Hvis en bruker kan jobbe flere timer, er den forventede økningen i nettoinntekt SEK 2 900 per år. Brukere som faktisk får en ny jobb vil få økt nettoinntekten med SEK 72 000 per år. (Økningen i inntekt er fratrukket alle økonomiske subsidier brukeren eventuelt får.) *3)

 

Økonomisk effekt for familiemedlemmer


Når det gjelder økonomisk effekt for familiemedlemmer, har man gått ut fra både redusert antall timer brukt til hjelp og støtte samt redusert reisetid. Funn fra flere studier viser at familiemedlemmer kan redusere hjelpen med mellom 1–10 timer per uke. Det betyr at de kan fokusere mer på egen karriere og ha mulighet til å jobbe mer, dvs. jobbe fulltid i stedet for deltid.

 

Våre produkter


MEMOday, MEMOmessanger, MEMOdayplanner, MEMOplanner, Handi, Night-and Day Calendar, MEMO Timer

 

Kilder


Funnene er basert på 3 forskningsstudier som omfattet 495 deltakere, elever og voksne med kognitive funksjonsnedsettelser, eldre med demens samt støttepersoner, eksperter og lærere.

 

Dahlberg 2010. Dahlbergs studie er basert på funn fra tidligere studier på området samt intervjuer med ca. 20 eksperter med lang erfaring fra arbeid med personer med psykiske funksjonsnedsettelser, som forskrivere, støttepersoner osv.
Nilsson Lundmark 2013 og Alwin 2008.

 

Referanselisten over forskningsstudierne finner du her