Hopp til hovedinnhold
eldrebolig
Skape et hjemmemiljø
I omsorgsboliger for eldre er et rolig og trygt miljø viktig for både brukere og personale. En god atmosfære gjør det lettere for støttepersoner å fokusere på meningsfulle aktiviteter og god omsorg.

Eldrebolig

 

Skape et hjemmemiljø

 

I omsorgsboliger for eldre er et rolig og trygt miljø viktig for både brukere og personale. En god atmosfære gjør det lettere for støttepersoner å fokusere på meningsfulle aktiviteter og god omsorg.

 

Det finnes i dag mange alternative boendeformer for eldre og disse institusjonene skal ikke bare ivareta beboerne, men også deres pårørende og støttepersoner. Moderne teknologi spiller en stadig viktigere rolle både når det gjelder å styrke omsorgen for den enkelte og gjøre disse institusjonene mer attraktive og konkurransedyktige.

 

Å drive eldreboliger i Norge i dag gir flere utfordringer. Omsorg skal være preget av åpenhet og av at de som arbeider nærmest de eldre, får mer ansvar og tillit. Eldre skal kunne være en fullverdig del av samfunnet på lik linje med alle andre. Kommunene må ta i bruk teknologi for å gjøre hverdagen enklere og tryggere for eldre, ansatte og pårørende for å sikre alle en god alderdom.

 

Å drive eldreboliger i dag har mange utfordringer, som høy personalomsetning, høyt sykefravær, mangel på medisinske ferdigheter, mangel på digitale ferdigheter og trange økonomiske rammer. Her kan også en økt bruk av teknologi gi store gevinster for de eldre, personale og kommunen.

 

Studier viser at det er mulig å håndtere slike utfordringer uten at det må innebære store investeringer. Det finnes velferdsteknologi som utgjør en forskjell for både beboere, personale og pårørende, men også for selve virksomheten. Det finnes flere gode eksempler der bofellesskap for eldre med nedsatt funksonsevne har innført individuelle, kognitive hjelpemidler for å skape tydelighet og struktur for beboerne, og som hjelper dem med kognitive utfordringer. Dette har igjen ført til et bedre arbeidsmiljø for personalet.

 

En velfungerende virksomhet skapes ved å balansere restitusjon og aktivitetsnivå for beboerne.

 

Abilias velferdsteknologi muliggjør

 

  • Trygghet og restitusjon via sinnsstimulerende tyngdeprodukter
  • Sikkerhet og integritet med ulike typer alarmer
  • Forutsigbarhet og selvfølelse via digitale verktøy for kognitiv støtte
  • Uavhengighet og frihet skapes ved å kunne styre omgivelsene

 

 

Uavhengig forskning viser at hjelpemidler:

 

  • Gir økt selvstendighet og styrker evnen til å starte, utføre og fullføre aktiviteter.
  • Bidrar til bedre rutiner ved å gi både bruker og pårørende en oversikt over dagen.
  • Reduserer stress og øker trivselen hos beboerne.
  • Styrker hukommelsen og sosiale evner ved å redusere stress.
  • Forenkler kommunikasjonen mellom pårørende, personell og brukere og styrker relasjonen mellom disse.