Hopp til hovedinnhold
laughing with friend
Vi er levende opptatt av å gjøre en forskjell for brukere og ønsker å gi personer med spesielle behov muligheten til å delta og være selvstendige. Forståelse for brukerne og behovene innen ulike diagnoser er helt essensielt når vi designer våre produkter. Forskningsresultater viser tydelig at Abilias kognitive hjelpemidler gjør det lettere for brukerne å strukturere, håndtere og styre sin egen hverdag. Det gir dem økt trygghet, selvstendighet og deltakelse i hverdagen, både i hjemmet, på skolen og på arbeidsplassen.

Brukere

Vi er levende opptatt av å gjøre en forskjell for brukere og ønsker å gi personer med spesielle behov muligheten til å delta og være selvstendige. Forståelse for brukerne og behovene innen ulike diagnoser er helt essensielt når vi designer våre produkter. Forskningsresultater viser tydelig at Abilias kognitive hjelpemidler gjør det lettere for brukerne å strukturere, håndtere og styre sin egen hverdag. Det gir dem økt trygghet, selvstendighet og deltakelse i hverdagen, både i hjemmet, på skolen og på arbeidsplassen.

 

Hva er en funksjonsnedsettelse?

 

Å ha funksjonsnedsettelse betyr at man har nedsatt evne til å fungere fysisk, psykisk eller intellektuelt. Funksjonsnedsettelser kan forekomme i ulik grad og påvirke livet på forskjellige måter. Noen er født med en funksjonsnedsettelse, mens andre opplever å få nedsatt funksjon på grunn av en sykdom eller en ulykke. Funksjonsnedsettelser kan forekomme i kun en periode eller vare hele livet. Uansett hva som er årsaken til funksjonsnedsettelsen, har alle mennesker rett til et selvstendig liv i samspill med omgivelsene. Abilia vil skape gode forutsetninger for personer med spesielle behov, og vi mener at alle skal ha samme muligheter uavhengig av funksjonsevne. På bakgrunn av forskningsresultater vet vi at våre hjelpemidler gir god støtte til mennesker i hverdagen. Her kan du lese mer om forskjellige typer funksjonsnedsettelser, og hvordan vi kan hjelpe deg.

 

Hva er kognitiv funksjonsnedsettelse?


Kognisjon er et psykologisk begrep og viser til de prosessene i hjernen som styrer funksjoner som hjelper oss til å forstå, lagre og bruke informasjon. Til disse funksjonene hører hukommelse, læring, oppmerksomhet, impulsregulering og forestillingsevne. Dersom du har en kognitiv funksjonsnedsettelse, vil det si at signalene til hjernen ikke samordnes – de er blokkerte. Du kan ha vansker med sosiale relasjoner, læring, å konsentrere deg, forstå tid eller å skrive og regne. Hverdagen blir ofte kaotisk, og det er vanskelig å se en mening med alt. Dette kan i sin tur føre til angst, og i mange tilfeller også til depresjon.

 

Hva er kommunikativ funksjonsnedsettelse?


Kommunikative funksjonsnedsettelser kan vise seg på ulike måter og ha forskjellige årsaker. Noen har medfødte vansker som betyr at de ikke har en naturlig språkutvikling. Det kan handle om at det er vanskelig å henge med i det sosiale samspillet og uttrykke følelser og behov på en måte som andre forstår. Andre rammes av hendelser i livet som gjør at de mister taleevnen. En sykdom eller en ulykke kan innebære at talen forsvinner helt eller delvis. Stemmen kan kanskje virke, men den kan være veldig svak, nesten ikke hørbar.

 

Uansett hvilken funksjonsnedsettelse du har, er kommunikasjon en selvfølge for de fleste av oss – å kunne kommunisere er viktig. Det handler om å formidle behov, beholde sin selvstendighet og personlighet, kunne føre en samtale og ta initiativ.

 

Andre funksjonsnedsettelser


Det er vanlig at mennesker har forskjellige typer funksjonsnedsettelser, både store og små. Du kan for eksempel ha nedsatt bevegelsesevne, som vil si at du har problemer med å bevege mindre eller større deler av kroppen, noe som i sin tur kan påvirke kognisjon, persepsjon, kommunikasjon, forflytning samt grov- og finmotorikk. Mange diagnoser kan være medfødt eller er oppstått på grunn av skade eller sykdom.

 

Dersom du har en funksjonsnedsettelse, kan du ha vansker med å klare deg selv i hverdagen og er avhengig av hjelp fra andre. Avhengig av hvilken grad av funksjonshinder du har, kan du daglig stå overfor utfordringer som f.eks. å komme deg gjennom en dør, tenne og slukke lys, slå på TV eller bare ringe til noen. Kanskje har du en diagnose som gjør at du føler deg utrygg, siden du når som helst kan få et anfall, eller kanskje glemmer du hvor du er og hvorfor. Noen ganger er dine nærmeste urolige for deg og ønsker å få raskt beskjed hvis det skulle hende noe.