Hopp til hovedinnhold
arbetsplats

For den enkelte

 

Selvstendighet er en menneskerett

 

Å ta kontroll over eget liv og ha frihet til å ta egne valg er en grunnleggende menneskerett. Mulighet til å ta del i arbeidslivet er en viktig del av dette. Å kunne forsørge seg selv er et grunnleggende behov som både gir personlig og økonomisk uavhengighet, mål og mening og økt livskvalitet.

 

Utfordringene som følger med kognitive funksjonsnedsettelser som for eksempel autisme, ADHD og lærevansker varierer fra person til person. Noen klarer seg helt fint på enkelte områder og sliter mer på andre.  Felles for dem er at de ofte har vansker som kan føre til praktiske utfordringer i hverdagen og gjøre det vanskelig å være i arbeid på lik linje med andre uten noen form for tilpasning av arbeidsoppgavene.  

 

Hvilke utfordringer har ansatte med kognitive funksjonsnedsettelser?

 

•    Konsentrere seg om konkrete oppgaver
•    Planlegge arbeidsdagen
•    Håndtere endringer
•    Huske hva som skal gjøres og hvordan bestemte oppgaver skal løses
•    Forstå hva som er ens eget ansvar og hva som er kollegenes

 

Disse utfordringene kan føre til stress, bekymring og noen ganger til et mentalt sammenbrudd. Det er flere måter å tilrettelegge arbeidsmiljøet på med hensyn til arbeidstempo og oppgaver.  

 

Våre hjelpemidler gir ansatte med spesielle behov mulighet til å strukturere og planlegge dagen samt veiledning i utføring av spesifikke oppgaver. Med individuell tilrettelegging av arbeidsoppgaver og tilgang til hjelpemidler kan den ansatte gjøre en langt bedre jobb og oppleve mindre stress – som i sin tur også har positiv effekt for både ledere og kolleger.