Hopp til hovedinnhold

For samfunnet

 

Økt deltakelse og selvstendighet

 

Dagens samfunn er langt fra ideelt når det gjelder likestilling og sosial bærekraft, men det finnes mange som jobber hardt for at vi skal komme dit. For eksempel inneholder FNs 2030-agenda flere bærekraftsmål som angår personer med nedsatt funksjonsevne, og Abilia er opptatt av å oppnå disse målene. Grunnen er enkel: en bedre og mer bærekraftig fremtid kommer alle til gode.

 

Helsetjenestene har til oppgave å gi personer med nedsatt funksjonsevne den hjelpen de trenger for å bli fullstendig integrert i samfunnet. Integrering betyr bedre helse. Kun 45 % av personer med nedsatt funksjonsevne mener at de har god helse sammenlignet med 82 % av befolkningen generelt. Det er et faktum at personer med lærevansker har betydelig dårligere helse enn den generelle befolkningen.

 

Personer med nedsatt funksjonsevne er mer utsatt for helserelaterte risikofaktorer som fattigdom, dårlige boforhold, arbeidsløshet og sosial isolasjon. I tillegg er utdanningsnivået generelt lavere i denne gruppen.

 

Abilia bidrar til å mobilisere menneskers egenkraft til å delta i samfunnet og bli mer selvstendige. Med de rette hjelpemidlene oppnår barn bedre resultater på skolen. Voksne har større sannsynlighet for å være i jobb og ha en meningsfull arbeidsdag. Dette har altså positiv betydning ikke bare for den enkelte, men også for samfunnet som helhet.