Hopp til hovedinnhold

For samfunnet

 

Hjelpemidler er velferdsteknologi med fokus på individ, selvstendighet og delaktighet

 

Samfunnets mål er å oppnå likestilling i levevilkår og full delaktighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Loven om tiltak for særskilt støtte og service til personer med nedsatt funksjonsevne har som formål å sikre likestilling i levevilkår og deltakelse i samfunnet.

 

Det å drive et bofellesskap må være basert på respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett og integritet. Den enkelte skal i størst mulig grad gis innflytelse og medbestemmelse over tiltak som tilbys.

 

Med eksisterende velferdsteknologi kan sosiale effekter oppnås, slik som økt deltakelse og økt selvstendighet hos individer. Ved å innføre velferdsteknologi som bidrar til et mer likestilt samfunn der selvbestemmelse, integritet, innflytelse og medbestemmelse står i sentrum, opptrer man i tråd med samfunnets mål.

 

Studier viser at dagens individuelle hjelpemidler gir større effekt enn bare å gjøre det bedre for det enkelte individet. Alle er tjent med at hjelpemidler er velferdsteknologi som bidrar til et sosialt bærekraftig samfunn der personer med nedsatt funksjonsevne får bedre levevilkår og økt delaktighet i samfunnslivet.