Hopp til hovedinnhold

CARY Base

cary base
cary base
cary base
cary base
HMS.no.
292115
| Art.nr.
508900

CARY Base er en kalenderklokke for personer som trenger ekstra hjelp til å holde rede på døgnet og dagens hendelser.
CARY Base viser informasjon om dato og klokkeslett, og om det er morgen, dag, kveld eller natt. Når du trykker på skjermen, leses informasjonen opp.
Dagens hendelser kan vises på skjermen, og du kan få talepåminnelser til ønsket tidspunkt. Pårørende eller omsorgspersonell kan hjelpe til med å holde kalenderen oppdatert
på avstand via myAbilia.

 

Produktet markedsføres som et teknisk hjelpemiddel klasse I for personer med funksjonshemminger og oppfyller Forskrift (EU) 2017/745 - MDR.

CARY Base - Video

Dokument