fbpx Arbeid | Abilia Hopp til hovedinnhold
wokplace sociaty

Abilia får folk på jobb

Arbeid

 

Vi er opptatt av en bærekraftig verden der mennesker med funksjonsnedsettelser kan bidra på lik linje med andre. Vi ønsker å hjelpe personer med spesielle behov til å bli mer selvstendige og delta i samfunnet og på arbeidsplassen. Vi samarbeider tett med lokale myndigheter, helsetjenester og privat sektor for å skape større likhet på arbeidsmarkedet.

 

Selvstendighet er en menneskerett

 

Å ta kontroll over eget liv og ha frihet til å ta egne valg er en grunnleggende menneskerett. Mulighet til å ta del i arbeidslivet er en viktig del av dette. Å kunne forsørge seg selv er et grunnleggende behov som både gir personlig og økonomisk uavhengighet, mål og mening og økt livskvalitet.

 

Mangfold gir økt lønnsomhet for bedrifter

 

Mange bedrifter er opptatt av et bærekraftig samfunn og jobber aktivt med mangfold og likeverd for å gi alle de samme mulighetene til å lykkes uansett alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonalitet eller religion.

 

Alle vinner på at alle har mulighet til å jobbe

 

Økt deltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelser gir økonomisk gevinst for alle. Det å gå fra å føle seg utestengt og isolert til å bli en permanent del av et arbeidsmiljø kan gjøre underverker for både arbeidstakere og arbeidsgivere.

Relaterte produkter: