fbpx Skole og opplæring | Abilia Hopp til hovedinnhold
special school

Fokus på evne i stedet for funksjonshemming

Skole og opplæring

Vi tror på et sosialt bærekraftig samfunn der alle kan bidra uavhengig av hvilke behov de har. Vi ønsker å gi barn styrke og hjelp til å fokusere på evnene sine. Alle barn har rett til kvalitetsopplæring uansett hvilke behov de har. De skal kunne leve et rikt og godt liv der de deltar og føler seg inkludert på skolen.

 

Utdannelse er nøkkelen til selvstendighet

 

Alle barn har rett til skolegang og til å lære seg ferdigheter som forbereder dem på voksenlivet. Det er grunnlaget for sosial tilpasning, for å få seg jobb, bolig og mulighet til å leve et rikt liv.

 

Hjelp til elever med spesielle behov

 

Både ordinære skoler og skoler for elever med spesielle behov streber etter å gi elevene de beste forutsetningene for å få mest mulig ut av skolegangen. Ettersom stadig flere elever får en diagnose, blir skolene nødt til å utvikle læringsmiljø og undervisningsmetoder som inkluderer alle og gir alle lik mulighet til å konsentrere seg om læring.

 

Hjelp til å lykkes

 

En rekke studier viser at tidlig støtte og hjelp i livet øker sjansene drastisk for å lykkes på skolen, i arbeidslivet og i samfunnet generelt. Det å ha (en)- ta bort en ) kvalifikasjoner som tilsvarer en universitetsgrad kan ha stor betydning for mulighetene på arbeidsmarkedet. Forskjellen mellom funksjonshemmede og funksjonsfriske når det gjelder å være i jobb er betydelig mindre blant dem som har en universitetsgrad enn i befolkningen generelt.

Se hvordan bruken av Handi har gitt gode resultater ved en skole i Ösby i denne videoen:

Relaterte produkter: