Hopp til hovedinnhold

Reduserte kostnader for stat, kommune og landsting

Evidens


Kommuner og landsting står for størstedelen av kostnadene for hjelpemidlene og den personalinnsatsen som kreves for at dette skal fungere. De får også i høy grad del i de kostnadsbesparelsene som kan gjøres. Ifølge beregningene som er gjort i studiene kan kommuner og landsting i løpet av et og et halvt år tjene inn investeringen som er gjort i hjelpemidler til brukerne.

 

De reduserte kostnadene for kommuner og landsting per bruker og år er beregnet i henhold til følgende:

 

  • Reduserte kostnader til sosiale støttetiltak og omsorgsbehov
    = 12 900 SEK
  • Redusert økonomisk bistand, pensjon, bostøtte, botrening osv. = 1 000 SEK
  •  

Lønnsomheten ville vært mye høyere hvis man kunne beregne effektene av redusert behov for legehjelp, medisinering og omsorgsboliger.

 

For staten blir effekten bl.a. reduserte overføringer i form av uførestønad, bostøtte m.m. samt økte indirekte skatter.

 

Abilia produkter


MEMOday, MEMOmessanger, MEMOdayplanner, MEMOplanner, Handi, MEMO Timer

 

Kilder


​Konklusjonen er basert på fire forskningsstudier med 447 deltakere, studenter, ungdommer og voksne med kognitive eller psykiske funksjonsnedsettelser, samt eksperter,pleiere, pedagoger og helsepersonell.

Alwin 2008, Dahlberg 2010, Nilsson Lundmark 2013, Lindstedt 2013 och Pettersson 2008