Hopp til hovedinnhold

Bedre ressursutnyttelse for kommuner og landsting

Evidens


De mest påtakelige og kvantifiserbare effektene ved en samfunnsøkonomisk vurdering er det suksessivt reduserte behovet for støttetiltak fra kommune og landsting. Hjelpemidler kan redusere belastningen på helsevesenet i form av færre legebesøk, færre besøk på akuttpsykiatriske mottak og redusert behov for medisiner. Det blir også lettere for brukerne å passe avtalene sine hos myndigheter, lege, tannlege osv. En annen sannsynlig effekt er at brukerne i større grad kan bli boende i egen bolig i stedet for omsorgsbolig.

 

En svært forsiktig beregning tilsier at hjelpemidler fører til et redusert behov for hjelpetjenester fra kommune og landsting på 1 time per uke, noe som tilsvarer en kostnadsreduksjon på kr 15 600 totalt per bruker per år. 

 

Abilia produkter


MEMOday, MEMOmessanger, MEMOdayplanner, MEMOplanner, Handi, MEMO Timer

 

Kilder


Konklusjonen er basert på fire forskningsstudier med 447 deltakere, studenter, ungdommer og voksne med kognitive eller psykiske funksjonsnedsettelser, samt eksperter,pleiere, pedagoger og helsepersonell.

Alwin 2008, Dahlberg 2010, Nilsson Lundmark 2013, Lindstedt 2013 och Pettersson 2008