Hopp til hovedinnhold

Økte samfunnsinntekter

Økte samfunnsinntekter er avhengig av tidligere inntreden og større suksess på arbeidsmarkedet


De samfunnsøkonomiske inntektene utgjøres av det produksjonsbidraget som oppstår på grunn av høyere sysselsetting samt tidligere inntreden og større suksess på arbeidsmarkedet. Studiene viser at kostnadene for et samfunn av «for sen inntreden» eller mislykket etablering på arbeidsmarkedet er betydelig høyere sammenlignet med kostnaden ved å utstyre en person med kognitiv funksjonsnedsettelse med relevante elektroniske hjelpemidler.

 

I Dahlbergs rapport har man utført beregninger på gjennomsnittlig forventet samfunnsøkonomisk verdi av det produksjonsbidraget som tilkommer ved innføringen av kognitive hjelpemidler. Den økte produksjonsverdien beregnes til totalt 13 200 SEK per bruker per år, hvorav 6 900 SEK per år per bruker på det åpne arbeidsmarkedet og 6 300 SEK per år per bruker på spesielle arbeidstiltak.

 

I en annen studie undersøkte man konsekvensene av å tilby tekniske hjelpemidler i skolen til elever med kognitive funksjonsnedsettelser. Ifølge beregningene i studien blir de samfunnsøkonomiske gevinstene drøyt 1,3 millioner kroner per elev dersom inntredenen på arbeidsmarkedet reduseres fra fem til to år.

 

Økte samfunnsinntekter pga. redusert behov for innsats fra pårørende


Når man gjør en sammenlagt kostnad-nytteanalyse med tanke på samfunnsøkonomien, bør man også inkludere den eventuelt økte produksjonsverdien som følge av at pårørende kan redusere sin innsats overfor brukerne. Pårørende antas å bruke 1–10 timer på å hjelpe brukerne. Den totale tidsbesparelsen for pårørende som følge av redusert behov for deres innsats, samt dermed også redusert reisetid, anslås til – svært forsiktig estimert – en time per uke. Den samfunnsøkonomiske verdien av disse tidsbesparelsene blir dermed 4 000 SEK per pårørende per år. 

 

Abilia produkter


MEMOday, MEMOmessanger, MEMOdayplanner, MEMOplanner, Handi, MEMO Timer

 

Kilder


Konklusjonen er basert på fire forskningsstudier med 447 deltakere, studenter, ungdommer og voksne med kognitive eller psykiske funksjonsnedsettelser, samt eksperter,pleiere, pedagoger og helsepersonell.

Alwin 2008, Dahlberg 2010, Nilsson Lundmark 2013, Lindstedt 2013 och Pettersson 2008