Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring

Formål

 

I Abilia verner vi om integriteten til de personene som oppgir sine personopplysninger til oss. Du som person skal kunne føle deg trygg på at vi håndterer personopplysninger på en sikker måte. Derfor har vi utarbeidet denne policyen som er basert på gjeldende lover om datasikkerhet. Formålet er å beskrive hvordan vi jobber for å ivareta den enkeltes rettigheter og integritet, hvordan vi behandler personopplysninger, hva vi bruker dem til, hvem som kan få tilgang til dem og under hvilke forutsetninger.

 

Innhenting av personopplysninger

 

Utgangspunktet vårt er at vi ikke skal håndtere flere personopplysninger enn det som er nødvendig med hensyn til formålet, og vi streber alltid etter å bruke de minst integritetssensitive opplysningene. I Abilia innhenter vi samtykke fra deg før vi begynner å behandle personopplysningene dine i situasjoner som krever det. Nedenfor følger eksempler på situasjoner der personopplysninger hentes inn:

 

Kurs

 

Vi samler inn informasjon i forbindelse med påmelding til kursene våre. Formålet med, og bruken av denne informasjonen er å yte god service og gi tilbakemelding/informasjon til kursdeltakeren. Dersom kursdeltakeren ikke ønsker at opplysninger skal lagres, vil alle data bli slettet like etter at kurset er avsluttet.

 

Supporthenvendelser

 

Vi samler inn informasjon ved innmelding av service-, support- og reparasjonshenvendelser. Formålet er å kunne hjelpe og svare på henvendelser på en effektiv måte. Alt for å yte best mulig service.

 

Nyhetsbrev

 

Vi samler inn informasjon ved påmelding til vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet inneholder informasjon om hvordan abonnementet kan avsluttes. Ved avslutning av abonnementet slettes personopplysningene fra våre registre.

 

Bruk av Abilias produkter


Les mer om dette på siden her om Abilia Product Privacy Policy


Vi samler inn informasjon når myAbilia og/eller et produkt koblet til myAbilia blir brukt. Dette er innhold opprettet av brukeren som kan defineres som personopplysninger, f.eks. bilder av personen og andre, navn, besøkte steder osv. Formålet er å oppfylle våre forpliktelser overfor kunder og brukere.

 

Vi kan også få tilgang til personopplysninger på følgende måte:

 

 • Opplysninger vi får fra offentlige registre
 • Opplysninger vi får når noen kontakter oss, søker stilling hos oss eller besøker oss
 • Opplysninger i inngåtte kunde- og leverandøravtaler

 

Retningslinjer

 

Hvilke personopplysninger behandler vi?

 

I Abilia behandler vi kun personopplysninger når det er rettslig grunnlag for det. Vi behandler ikke personopplysninger i andre tilfeller enn når det er nødvendig for å oppfylle forpliktelser i henhold til avtale og lovkrav, eller for å kunne yte service eller gi tilbakemelding. Her følger noen eksempler på personopplysninger vi kan behandle:

 

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Tittel
 • Brukernavn
 • Organisasjon/foretak
 • Fotografier/video
 • IP adress
 • Opplysninger som er oppgitt frivillig og på eget initiativ
 • Innhold som personen selv publiserer, såkalt brukergenerert innhold

 

Hvilken informasjon blir formidlet?

 

Når vi aktivt samler inn personopplysninger for første gang, eller en person selv oppgir opplysningene sine, blir personen informert om at opplysningene vil bli håndtert i samsvar med gjeldende lovgivning. Vi informerer også om hvordan man kommer i kontakt med personer som har ansvar for personopplysningsbehandling, ved spørsmål eller forespørsler angående personopplysninger og/eller rettigheter via vår hjemmeside.

 

Behandles personopplysninger på en betryggende måte?

 

I Abilia verdsetter vi våre kontaktpersoners integritet og har egne rutiner og arbeidsmåter som skal sørge for at personopplysninger blir håndtert på en sikker måte. Utgangspunktet er at kun personer innenfor organisasjonen som trenger personopplysningene for å utføre arbeidsoppgavene sine, skal ha tilgang til dem.

 

I forbindelse med sensitive personopplysninger (som personer selv har oppgitt) har vi utarbeidet særskilte tilgangsrestriksjoner, noe som innebærer en utvidet beskyttelse av personopplysningene.

 

Våre sikkerhetssystemer er utviklet med fokus på den enkeltes integritet og beskytter i svært høy grad mot inntrengning, ødeleggelse samt andre endringer som kan innebære en risiko for integriteten.

 

Vi har en policy for IT-sikkerhet som skal sikre at elektronisk lagrede personopplysninger blir behandlet på en sikker måte.

 

Når utleverer vi personopplysninger?

 

Når informasjon i henhold til lovpålagte krav må leveres til ansvarlig kontrollmyndighet, som f.eks. Legemiddelverket og skatteetaten, leveres så lite personlig informasjon som mulig. 

 

Abilia kan bruke eksterne samarbeidspartnere og leverandører til å utføre oppgaver for Abilias regning, f.eks. for å levere IT-tjenester eller hjelpe til med analyser eller statistikk. Utførelsen av disse tjenestene kan innebære at Abilias samarbeidspartnere, både innen EU/EØS og utenfor EU/EØS, får tilgang til personopplysningene dine. Selskap som håndterer personopplysninger for Abilias regning undertegner alltid en taushetserklæring med Abilia for å sikre et høyt beskyttelsesnivå for personopplysningene dine. Også i slike tilfeller sikrer vi at så lite informasjon som mulig blir utlevert.
 

Dine personvernrettigheter

 

Du som person har når som helst rett til å tilbakekalle samtykket ditt. Vi vil da ikke lenger behandle personopplysningene dine eller innhente nye, under forutsetning av at det ikke er nødvendig for å oppfylle våre plikter i henhold til avtale eller lovkrav.  Du har rett til å kreve utlevert aktuelle opplysninger, endre opplysningene dine og mulighet til å få dem slettet.

 

For å kreve utlevert aktuelle opplysninger, endre opplysninger eller søke om å bli slettet fra våre registre, kontakt: PrivacyTeam@abilia.no

 

Ansvar

 

Abilia er personopplysningsansvarlig, som innebærer at vi har ansvar for hvordan personopplysninger behandles, og at den enkeltes rettigheter blir ivaretatt.

 

Policyen er oppdatert: 12.09.2019