Hopp til hovedinnhold
Autism

Autisme

Du som har autisme tolker ting som skjer på en annen måte enn andre. Det kan være vanskelig for deg å ta inn mye informasjon og omgås og kommunisere med andre. Kanskje har du også spesielle interesser og gjentar visse atferdsmønstre. Det kan for eksempel handle om at du vil gjøre ting på en bestemt og repeterende måte, såkalte ritualer. Hvis du blir nødt til å avvike fra rutinene og ritualene dine, kan du få utbrudd av sinne og fortvilelse.

 

Det vanligste er å få diagnosen som barn, men noen ganger kan også voksne bli utredet og få diagnosen. Autisme viser seg på forskjellige måter hos forskjellige personer. En vanlig form for autisme kalles Aspergers syndrom. Ved mer alvorlige former for autisme er det også vanlig å ha en utviklingsforstyrrelse, og noen ganger epilepsi.

 

Hvordan kan hverdagen se ut for deg med autisme?

 

  • Du kan ha en begrenset kommunikasjon med andre.
  • Du kan ha vansker med å utføre aktiviteter på en selvstendig måte.
  • Du har kanskje én ting du er spesielt opptatt av, men er uinteressert i omgivelsene.
  • Du er kanskje helt avhengig av foreldrene dine.
  • Du kan ha vansker med å forstå det sosiale samspillet.
  • Du kan ha vansker med å takle forandringer, og derfor kan du bli redd, sint og urolig.
     

Ved autisme er det vanlig å være sent ut med språkutviklingen eller ikke snakke i det hele tatt. Opptil halvparten av alle barn med autisme lærer ikke å snakke, og blant dem som snakker, er det stor variasjon. Et fåtall snakker spontant og uttrykker seg godt, men kan likevel ha vansker med å forstå og tolke språkets dypere mening. Det er også vanlig å ha problemer med å forstå betydningen av symboler, humor og ironi.

 

Du som har autisme har ofte vanskelig for å innlede og opprettholde en samtale med andre. Det kan også være vanskelig for deg å tolke ansiktsuttrykk, blikk, gester og tonefall i kommunikasjonen med andre mennesker.

 

Ved autisme er det vanlig å foretrekke en hverdag med rutiner og struktur, endringer er som regel plagsomt. Det kan skyldes at du som har autisme har vanskelig for å forestille deg forskjellige alternativer og hva som kommer til å skje, og derfor blir redd og urolig.

 

Hvordan kan vi hjelpe deg?


For deg med autisme kan en oversikt over dagen være til stor hjelp. Både for å få mer kontroll og en bedre følelse for dagen din, men også for å få en forståelse for hvordan ting henger sammen. Å planlegge og strukturere dagen gjør det lettere både for deg og dine nærmeste. Du blir mer selvstendig og mindre avhengig av andre når du vet hva du skal gjøre, og når. Det gir deg mer kontroll over livet. Vi har forskjellige typer kalendere, både til å ha hjemme og til å legge inn på mobilen. For noen hjelper det å ha bilder av aktiviteter for å få oversikt over det skal skje i løpet av dagen, eller for å få hjelp med morgenrutiner osv.

 

Du som har autisme har kanskje behov for hjelp til å uttrykke deg og gjøre deg forstått. I Abilia har vi en rekke forskjellige hjelpemidler som gjør det lettere for deg å gjøre deg forstått og kommunisere med andre i hverdagen. Det kan for eksempel være å kommunisere ved hjelp av bilder og symboler, som et supplement når du ikke kan finne de rette ordene. Når du får hjelp med det du synes er vanskelig, kan du ta mer ansvar for deg selv og utnytte evnene dine bedre. 

 

Nedenfor er noen av våre hjelpemidler for de med autisme: