Hopp til hovedinnhold

Tilsynsalarm

For personer med kognitiv funksjonsnedsettelse kan det være godt å sove på eget rom. ​

Med passive alarmdetektorer kan pårørende eller pleie- og omsorgspersonell gi tilsyn om personen har nedsatt balanse, er på vei ut midt på natten eller har andre behov for omsorg. ​

For personer med nedsatt bevegelighet kan det være fint å tilkalle en person fra et annet rom ved hjelp av et knappetrykk. ​Alarmer kan mottas av pårørende eller helsepersonell via personsøker, mobiltelefon eller andre alarmsystemer. Løsningene fungerer i alle typer boliger og pleiemiljøer.

Les mer i brosjyren: For økt trygghet – alarmhjelpemidler​