Hopp til hovedinnhold
ADHD

ADHD

Hvis du har ADHD, kjenner du deg kanskje igjen i Alex’ beskrivelse. Å ha ADHD vil si at du har problemer med oppmerksomheten og konsentrasjonen. Noen ganger kan du også være overaktiv og ha vanskelig for å styre impulsene dine. Omtrent tre til fem prosent av alle barn i Norge har ADHD, så du er ikke alene. Mer enn halvparten av dem som har fått diagnosen som barn, har også i voksen alder typiske tegn som gjør at de oppfyller diagnosekriteriene, selv om overaktivitet og impulsivitet kan svekkes når man blir eldre.

 

Hvordan kan hverdagen se ut for deg med ADHD?

 

  • Du kan ha oppmerksomhetsvansker som viser seg ved at du kanskje glemmer vanlige gjøremål, som for eksempel å handle mat, gjøre rent, spise, betale regninger osv.Du kan ha vansker med å regulere aktivitetsnivået i forskjellige situasjoner, det kan være for høyt eller for lavt.
  • Du kan være impulsiv, som kan vise seg ved sterke og vanskelig kontrollerbare følelsesreaksjoner, du kan ha problemer med å lytte til andre og takle ustrukturerte situasjoner som krever refleksjon og ettertanke.
  • Du kan ha vansker med å planlegge, komme i gang og mister raskt fokus og interesse.
  • Du kan ha problemer med å passe tiden.
  • Du kan lett bli irritert og har gjerne vanskelige relasjoner til familie og venner.
  • Du sover kanskje dårlig og til feil tider.
  • Du blir kanskje sittende og foran skjermen med TV-serier og spill.
     

ADHD er en forkortelse for den engelske betegnelsen Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADD er ADHD uten hyperaktivitet, med tyngdepunkt på oppmerksomhetsproblemer. ADHD i kombinasjon med DCD (Developmental Coordination Disorder) kjennetegnes av store motoriske problemer og noen ganger persepsjonsvansker. Personer med ADHD kan også ha nevropsykiatriske funksjonsnedsettelser, som for eksempel Tourettes, Aspergers syndrom eller tvangslidelse. Det er ikke uvanlig med lærevansker og lese- og skrivevansker.

 

Hvordan kan vi hjelpe deg?


Gjennom struktur og rutiner hjelper vi deg med å skape en lettere hverdag. For deg som har ADHD er det viktig å ha gode rutiner for blant annet søvn, måltider, fritid og husarbeid. Du kan trenge hjelp til å passe tiden, enten du går på skolen, jobber eller i privatlivet. Du trenger kanskje også hjelp med å komme i gang med oppgaver og bli motivert. Når du har en god struktur på hverdagen, blir livet på mange måter også enklere. Du får bedre forhold til familie og pårørende, samtidig som du blir mer selvstendig, som igjen fører til at du får bedre selvtillit.

 

I Abilia har vi flere hjelpemidler som gjør det lettere å få orden og struktur på hverdagen. I de forskjellige kalendrene våre kan du og dine nærmeste legge inn hverdagsrutiner. Det bidrar til at du kan være mer selvstendig, ha god oversikt over tiden og bli motivert til å delta mer i forskjellige aktiviteter.

 

Nedenfor er noen av våre hjelpemidler for de med ADHD: