Rolltalk Designer versjon 9.2 lanseres 01. mars

2018 mar 1 - 09:32

Den nye programversjonen inneholder nyheter som gjør Rolltalk Designer enda enklere.

Hovedpunkter:

  • Telefon og sms kan styres via Android-telefon, i stedet for GSM dongle (Gjeller ikke for Rolltalk Designer for Print)
  • De nye verktøyene linjal og zoom gjør det enklere å lage sider
  • Forbedrede feltrammer (tykkelse og farge).
  • Nye norske sedler er lagt til i Rolltalk bildebank. Bildebanken er dessuten inkludert i Rolltalk Designer for Print.

Den nye versjonen vil også være tilgjengelig for nedlasting.

Se revisjonsloggen for mer detaljert informasjon.

 

Dokumenter og filer

Release Notes Rolltalk Designer 9.2 194.95 KB