Revisjonshistorikk Rolltalk Designer

Her finner du en oversikt over de endringene som er gjort i ulike versjoner av Rolltalk Designer. Endringene består av nye funksjoner, forenklinger, forbedringer og teknisk vedlikehold. Dette kan være til hjelp for deg som jobber med oppfølging og vedlikehold av Rolltalk og Rolltalk Designer.