Ny versjon av HandiKalender for iOS

2017 jun 8 - 09:10

Nå lanserer vi en ny versjon av HandiKalender for iOS for oppdatering eller nedlasting via App Store.

Handikalender Fotbollkamp

Nyheter i HandiKalender for iOS versjon 2.1

I versjon 2.1 kan man nå kategorisere sine aktiviteter ved å ha ulike farger, f.eks at røde aktiviteter ”tar energi” og grønne aktiviteter ”gir energi”. Ved å visualisere andelen rødt/grønt kan brukeren få hjelp til å planlegge og leve sin hverdag i energibalanse.

En annen nyhet er at man i appen kan koble eksisterende sjekklister, notater og talemeldinger til en aktivitet. Dette gjør det enklere og mer effektivt å gjenbruke informasjonen.

Se også bildspel og revisionshistorik.