Hopp til hovedinnhold

Debattinlegg - Inkluderingsdugnaden er ikke ferdig

 

Dagsavisen og Rogalands Avis har begge publisert et debattinnlegg fra Abilias Daglig leder i Norge, Lars Kristian Bredahl, om at inkluderingsdugnaden ikke er ferdig. Her kan du lese debattinnlegget.

 

 

Inkluderingsdugnaden er ikke ferdig

Altfor lenge har mennesker med funksjonsnedsettelser blitt sett på som belastninger fremfor ressurser. Mange unge kommer aldri ut i arbeid eller utdannelse. Det taper vi som samfunn stort på.

Siden regjeringen introduserte inkluderingsdugnaden i 2018 har det vært en stor debatt om hvordan vi som samfunn kan sørge for at flere står i arbeid og deltar i fellesskapet. Det har vært positivt, men likevel er det en gruppe som har fått alt for liten oppmerksomhet: Unge mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser.  

Hvert år får 1% av barna som fødes i Norge diagnosen autisme. Når de blir voksne, kommer kun 16% til å havne i lønnede heltidsstillinger. Det betyr at over 45 000 mennesker med autisme i Norge aldri få en fot innenfor arbeidslivet. Autismediagnosen er mangfoldig, og gruppen inneholder alt fra dropouts til doktorgradsstipendiater. Utfordringen oppstår likevel når de endelig skal ut i arbeidslivet. Selv om mennesker med autisme er ressurssterke og har mye kompetanse får de ikke mulighet til å bidra grunnet mangel på kunnskap, tilrettelegging og tekniske hjelpemidler fra arbeidsgivere.

Mennesker med autisme er like forskjellig som deg og meg. Hverdagen kan by på enkelte utfordringer som å holde tiden, huske gjøremål, planlegge dagen, holde seg motivert og fokusere på enkeltoppgaver. Dette er utfordringer som kan løses med apper som gjør kommunikasjon med andre lettere, kalenderfunksjoner som skaper en struktur og oversikt over hverdagen, eller alarmer som gjør det lettere å forstå tid.

For man kan lykkes: Se på den norske bedriften Unicus som kun ansetter medarbeidere med asperger eller autisme. Bedriften fra Lysaker tilbyr konsulenttjenester innen testing, utvikling, kvalitetssikring og data science. Blant kundene finner man store bedrifter som DNB, Møller, Equinor, Tomra, Hafslund og Rema 1000. De har snudd asperger-diagnosen til sin fordel. Nøyaktigheten, kvaliteten og den lave feilmarginen gjør bedriften helt unik. Unicus går med solid overskudd og har gode tilbakemeldinger fra kunder og samarbeidspartnere.

Forskningen viser også at å ansette mennesker med ulik funksjonsgrad er lønnsomt. I Sverige ble det gjennomført en studie av innføring og bruk av kognitive hjelpemidler til personer med kognitiv funksjonsnedsettelse. Studiet konkluderte med at en sen inntreden i arbeidslivet kan koste samfunnet rundt 2,3 millioner kroner per person. Livslangt utenforskap koster mellom 9 og 11,5 millioner. Ikke bare er det midler som kunne kommet fellesskapet til gode, men det handler også om mennesker som endelig får oppleve mestring i hverdagen og egne liv.

Inkluderingsdugnaden er ikke ferdig. Dersom vi skal sørge for at flere fullfører skolen og kommer inn i arbeidslivet må innsatsen starte i tidlig alder. Det skjer gjennom en tilrettelagt skolegang med riktige hjelpemidler som fortsetter ut i arbeidslivet. Etter valget skal politikerne vedta stortingsmeldingen «Ingen skal havne utenfor». Da blir det viktig å sørge for at hjelpemidlene ikke bare finnes, men er tilgjengelige uavhengig av hvor i landet man bor. Det er en gylden mulighet til virkelig å ta et løft for de menneskene som har mye å bidra med, men som i dag ikke får sjansen.

 

Lars Kristian Bredahl