Hopp til hovedinnhold

CARY Base bidrar til en bedre hverdag for hjemmetjenesten

Årsta hjemmetjeneste i Sverige har i løpet av høsten evaluert Abilias digitale kognitive hjelpemiddel CARY Base hjemme hos ti personer som mottar hjemmetjenester. Les mer her.

Jenny enhetschef hälsar
Jenny, enhetsleder Årsta hjemmetjeneste

 

Hjemmetjenesten i Årsta står overfor de samme utfordringene som resten av landet med en aldrende befolkning der flere og flere eldre forventes å bo hjemme lenger med støtte fra hjemmetjenesten, og færre hender til å ta seg av disse eldre. 

 

Vi møter Jenny, som har vært enhetsleder for Årsta hjemmetjeneste de to siste årene. Jenny har over 20 års erfaring som leder og er i dag leder for 25 fast ansatte, samt noen måneds- og timevikarer. For driften er det viktig å ha en god og balansert økonomi, men samtidig er dette en utfordring.  

 

Årsta hjemmetjeneste 

 

I dag hjelper Årsta hjemmetjeneste cirka 180 brukere, hvorav 50 kun har hjelp i form av trygghetsalarm. Innsatsen de gjør for brukerne varierer mye over tid, og hjemmetjenesten tar alltid utgangspunkt i brukernes trivsel og meningsfulle hverdag. Selvsagt er også trivselen til personalet og at de skal ha et godt arbeidsmiljø veldig viktig. Jenny ser at hvis personalet er fornøyd, så er brukerne det også. Kontinuitet er grunnlaget for alle. 

 

«Jeg trives veldig godt i jobben min fordi omsorg for eldre ligger mitt hjerte nært. Det er kjempegøy å kunne være med og bidra til at våre brukere her i Årsta får en trygg og meningsfylt hverdag», sier Jenny. 

 

Grunnleggende trygghet for personalet er en viktig del av ledelsen 

 

Jenny trekker frem viktigheten av å skape grunnleggende trygghet for personalet slik at de kan trives og gjøre en god jobb, og hun peker på følgende som bidra til det: 

  • Utdanning og ferdigheter som trengs for å gjøre en god jobb 
  • God introduksjon 
  • Hvem de skal kontakte om nødvendig 
  • Tydelig lederskap, formidle virksomhetens mål og hvordan virksomheten fungerer 
  • Ledere som holder seg oppdatert, holder oversikt over miljøet, identifiserer det som er nytt i tjenesten og videreformidler til personalet 

 

Trygghet og forutsigbarhet er viktig for brukerne 

 

I løpet av høsten 2023 fikk Jenny og hennes medarbeidere tilbud om å teste det kognitive hjelpemidlet CARY Base. Det er en digital kalenderløsning som tydelig viser dato, klokkeslett og dagens aktiviteter. Initiativtaker til testprosjektet var Malin Ljung ved Verklighetslabbet.

– Da Malin ved Verklighetslab tok kontakt og spurte om vi ville være med å teste CARY Base, syntes jeg det virket interessant. Trygghet og forutsigbarhet er veldig viktig for brukerne», sier Jenny, som så at CARY Base kunne imøtese det behovet. 

 

Jenny kommer tilbake til at forutsigbarhet er svært viktig for brukerne og at CARY Base gjorde dem i stand til å forberede seg på aktiviteten som skulle gjennomføres før hjemmetjenestens personale ankom. Hun forteller at mange brukere har opplevd at CARY Base er bra og at deltakelsen og tryggheten økte når brukeren fikk muligheten til å se hva som skulle skje i løpet av dagen. 

 

Hvem kommer når?  

 

CARY Base ble installert hjemme hos ti brukere i to måneder. En planlegger i teamet til Jenny var ansvarlig for at alle planlagte besøk og aktiviteter ble lagt inn i CARY Base, noe som gjorde at brukerne kunne se hvilke hjemmetjenestetiltak som skulle finne sted den aktuelle dagen. 

 

Et dilemma som ofte dukker opp er det første besøket om morgenen når brukerne kan føle en viss usikkerhet – de vet ikke alltid hvilken person fra hjemmetjenesten som kommer. Derfor er hjelpemiddelet spesielt verdifullt når brukeren allerede er kjent med dagens ordning.  

CARY Base kalenderklokke
       CARY Base fra Abilia

"Men CARY-Basen er et verdifullt hjelpemiddel utover hele dagen. Noen ganger glemmer brukerne hvem som kommer senere og hva som vil skje, og da kan de finne informasjonen på CARY Base. Et eksempel er en bruker som hadde forberedt seg på en dusj før personalet kom, sier Jenny. 

Her ser Jenny at hjelpemidlet har bidratt til trygghet ved å vite når det vil skje og hvem som kommer for å hjelpe.  

 

Les om Marianne, 91 år, som er en av brukerne av CARY Base i Årsta hjemmetjenestegruppe.

 

En bedre arbeidsdag 

 

Mange i personalgruppa har jobbet lenge og trives i Årsta hjemmetjeneste. Selv om personalet har gode forutsetninger for å utføre jobben sin, kan det noen ganger skje noe hjemme hos en bruker som gjør at de kommer for sent til neste besøk. Jenny reflekterer rundt at personalet vil få en bedre arbeidsdag dersom besøkene går smidigere og brukerne er roligere når de har fått informasjon om besøket via CARY Base. På den måten får personalet mulighet til å bruke mer kvalitetstid sammen med brukerne. Her kan du dele hjemmetjenestepersonalet Mamas opplevelse av CARY Base.

enhetschef som dricker kaffe
 Enhetsleder Jenny

En annen ting som Jenny bemerker er at kommunikasjonen er tilrettelagt med CARY Base. «Vi har flere ansatte som ikke snakker svensk som morsmål, og da er CARY Base en ekstra hjelp i kommunikasjonen mellom ansatte og brukere.

 

Vil du vite mer om studien eller om CARY Base, kontakt  Gro Eskeland 

Les mer om hvordan Abilia kan bidra til bedre eldreomsorg.

 

Om Verklighetslabbet  

 

Verklighetslabbet har siden 2017 vært en unik fasilitator for forskning, innovasjon og arbeidsmetoder der man tester produkter, arbeidsmetoder og tjenester som kan bidra til utviklingen av dagens og fremtidens eldreomsorg. Det er en arena for samarbeid mellom eldre, pårørende, ansatte, idéskapere, studenter og forskere. Formålet er å tilby et realistisk utviklingsmiljø med mål om utprøving med fokus på velferdsteknologi og digitalisering.