Hopp til hovedinnhold

Mindre stress og bedre omsorg i hjemmetjenesten takket være velferdsteknologi

Årsta hjemmetjeneste har høsten 2023 vært med i en studie gjennomført av Abilia og Verklighetslabbet som handlet om hvordan kognitive hjelpemidler kan bidra i hjemmetjenesten når stadig flere eldre forventes å bo hjemme lenger. I den forbindelse har de evaluert Abilias digitale kognitive hjelpemiddel CARY Base hjemme hos ti personer som mottar hjemmehjelp. 

 

Vi møter Mama, som har jobbet ti år i Årsta hjemmetjeneste. Hun deler sin erfaring rundt CARY Base – en digital kalenderklokke, som noen av brukerne hun besøker hadde hjemme. Kort fortalt avslører hun at det har vært et positivt bekjentskap for både brukerne og henne selv. 

 

Møt Mama, en av hjemmetjenestens ansatte i Årsta 

 

Mama er fra Gambia og kom til Sverige i 2006 og begynte da på hjelpepleier-studiet. Etter endt utdannelse begynte hun å jobbe i hjemmetjenesten i Årsta og har nå vært der i over et tiår. Mama forteller at hun liker å jobbe med mennesker og at arbeidet gir henne mulighet til å møte og lære mer om ulike mennesker. Hun koser seg, men jobben er ikke helt uten utfordringer.

Mama arbetar med omsorg
Mama, hjelpepleier ved Årsta hjemmetjeneste

Tydelig kommunikasjon er en vanlig utfordring i hverdagen 

 

For hjelpepleiere som Mama handler hverdagen om å bistå eldre som trenger hjelp til enkelte oppgaver i hverdagen som de ikke kan gjøre selv. En utfordring Mama har i møte med eldre er å gjøre seg forstått, ettersom svensk ikke er hennes morsmål. Det merkes spesielt når hun skal hjelpe mennesker med nedsatt hørsel eller nedsatt kognitiv evne. Noe som kan være stressende for begge parter. Ved hjelp av CARY Base blir kommunikasjonen tydeligere ifølge Mama: "CARY Base er tydelig og letter kommunikasjonen. Dette er spesielt nyttig for eksempel hos de som ikke hører så godt, da trenger jeg ikke forklare så mye siden de forstår ved hjelp av tekst og bilder.» 

 

CARY Base – enkel å bruke 

 

CARY Base kalenderklokke
CARY Base fra Abilia

 

CARY Base ble testet i Årsta hjemmetjenestegruppe i noen måneder høsten 2023, ler mer her: Kan kognitive hjelpemidler bidra når stadig flere eldre forventes å bo hjemme med støtte fra hjemmetjenesten? . To av personene Mama besøker regelmessig har brukt CARY Base i prøveperioden. Selv om hun ikke deltar i selve driften, synes hun at CARY Base er like lett å forstå og bruke som en mobiltelefon. 

 

Les om brukeren Mariannes (91 år) erfaring med CARY Base fra pilotprosjektet i Årsta.   

 

Mindre stress, færre misforståelser og bedre kvalitet 

 

For Mama har CARY Base blitt en ressurs i det daglige arbeidet hjemme hos brukerne. Skjermen viser hvilken dag og klokkeslett det er, hva som skjer videre og hvem som kommer på besøk fra for eksempel hjemmetjenesten. Mama forteller at brukerne ofte spør om hvem som kommer neste gang og når de kommer.  

 

” Tidligere har jeg måttet stoppe og se på timeplanen og telefonen. Nå er CARY Base en god støtte for både brukeren og meg», sier Mama. Hun ser at CARY Base også har hatt positive effekter og skapt trygghet for pårørende til brukere fordi de også kan se planlagte aktiviteter. Hun nevner for eksempel at pårørende har fått tid til å tilberede lunsj takket være å ha mottatt informasjonen via CARY Base på forhånd 

 

Mama sier også at hun føler seg mer velkommen når hun kommer hjem til en bruker når de vet hvem som kommer og hva som skal gjøres. Da kan de rope «Hei Mama!» sier Mama og smiler. 

 

Et annet konkret eksempel er at brukere som kan lese på kalenderklokken at det snart er tid for å dusje, ofte sitter klar og venter i badekåpen. Før måtte personalet bruke tid på å forklare aktiviteten og forberede personen. Personalet forteller at det blir mindre stress, færre misforståelser og bedre kvalitet for begge parter. 

 

Mindre stress og mer kvalitativ omsorg 

 

Ifølge Mama har CARY Base lagt til rette for kommunikasjon mellom henne og brukeren og skapt et mer stressfritt arbeidsmiljø. «Vi sparer tid på det. Det er ikke behov for en innføring om hva som skal gjøres og arbeidet kan starte problemfritt. Jeg sparer kanskje 10 minutter på et besøk fordi brukeren allerede har forberedt seg til dusjen. Det reduserer stress både for meg og brukeren. Jeg kan ta det med ro, det blir ikke så stressende. Jeg er fortsatt der like lenge, men det blir mer kvalitet», avslutter Mama.  

 

Forutsigbarhet som skaper trygghet 

 

Mama tror at alle eldre som har hjemmesykepleie vil ha godt av en CARY Base hjemme. Hun mener det er en trygghet for brukerne som gjør dem roligere og det gjør det lettere for personalet. Til tross for noen tidlige problemer med wifi, ser Mama stor verdi i at brukerne kan beholde CARY Basen og håper at den blir en permanent del av eldreomsorgen også etter evalueringen. 

 

Ifølge Mama er kollegene hennes like positive til CARY Base som hun er. 

 

Fremtidens eldreomsorg har velferdsteknologi som støtter både eldre og ansatte 

 

Ved å dele sitt perspektiv gir Mama et innblikk i hvordan Abilias digitale kognitive hjelpemiddel CARY Base kan utgjøre en betydelig forskjell i eldreomsorgen. Det bidrar til forutsigbarhet og legger til rette for kommunikasjon, som gjør møtet mellom hjemmetjenestepersonell og brukere bedre, samtidig som det muliggjør høyere kvalitet på omsorgen. 

 

Mer info og kontakt  

 

Vil du vite mer om hvordan Abilia kan bidra til bedre omsorg?  Kontakt Gro Eskeland 

Les mer om hvordan Abilia kan bidra til bedre eldreomsorg her