Min Tid

ISO-kod: 051203 Art.nr: 462195 Produktblad

Min Tid är ett pedagogiskt material vars syfte är att träna på upplevelser av tid genom att visualisera, dokumentera, och kommunicera hur lång tid olika vardagsaktiviteter tar. Materialet har utvecklats med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten
SPSM och i samverkan med flera särskolor.Den pedagogiska metoden har undersökts vetenskapligt.

Översikt

Målgrupp

Många elever med utvecklingsstörning har svårt med sin tidsuppfattning. Även om de lär sig att avläsa urtavlan så visar erfarenhet att de ändå har svårt att räkna ut tidsavståndet och veta vad man hinner på en viss tid. Det gör att man inte kan hantera tid. Oförmågan att hantera tid gör barnen både osäkra och osjälvständiga. det är ett problem som oftast kvarstår i vuxen ålder.

Handledning

Handledningen beskriver hur förmågan att hantera tid utvecklas. Vikten av att undersöka den egna vardagen betonas. Genom att visualisera, dokumentera och kommunicera hur lång tid olika vardagsaktiviteter tar skapar man ett gemensamt språk. Handledningen ger exempel på övningar många skapade av lärare som prövat Min Tid.

Dokument och filer

Min tid - idéhäfte 713.44 KB My Time - booklet 369.04 KB

Tillhörande produkter

Kvarturet III

Min Tid består av flera olika verktyg för att mäta och visualisera tid. Kvarturet III är ett tidshjälpmedel som visar tiden i prickar där en prick motsvarar en kvart. Kvarturet har tre funktioner; Tidmätarfunktion för att mäta tid för en aktivitet, Timerfunktion för att undersöka hur mycket man hinner på en bestämd tid, Kvarturfunktion för att räkna ned tiden till ett förutbestämt klockslag te x när bussen går hem vid skoldagens slut. Läs mer om kvaruret här.

Timstock 20

Timstock är en visuell nedräkningstimer där tiden representeras av en lodrät rad röda lysdioder. Varje röd prick motsvarar en minut. Timstocken kan räkna ned tidsintervallen 5, 10, 15 och 20 minuter. Läs mer om Timstocken här.

Visa Tid

Visa Tid är ett PC–program på ett USB–minne. Programmet innehåller olika delar som alla visar tid på ett visuellt sätt. Programmet kan användas gemensamt på en så kallad Smartboard eller individuellt i elevernas egna datorer. Visa Tid lägger sig alltid överst så att man kan hålla ett öga på tiden samtidigt som man arbetar med något annat.

Levereras med

Handledning, Visa Tid, Kvarturet III, Timstock 20 min, Tidbok 20 st, Referensremsor, Magneter 10 st, Arbetsmaterial och utskriftsunderlag.