Hoppa till huvudinnehåll

Webinar- Utskriftsprogram för redigering i PODD12 & PODD20

 

Med hjälp av PODD Utskriftsprogram kan man som stödperson enkelt individanpassa PODD-boken utan att frångå PODD-strukturen. Under webinaret blir du guidad i användandet av PODD utskriftsprogram version 1.4:

  • Generella inställningar (t ex vilken daglig aktivitet användaren har; förskola, skola eller annat), 
  • Ändra innehåll tex byta ut/lägga till symboler 
  • Bygga upp nya sidor och listor.

 

PODD Utskriftsprogram ingår vid köp av PODD-bok. Licensen gäller för installation på 5 enheter som har anknytning till PODDanvändaren.

 

PODD är ett kommunikationshjälpmedel och en metod. PODD 12 & 20 utgår från att effektivt kommunicera med symboler. Strukturen i PODD underlättar kommunikationen och att göra sig förstådd. PODD står för Pragmatisk Organisering av Dynamisk Display och är utvecklat av logopeden Gayle Porter.