Hopp til hovedinnhold

MEMOmessenger

HMS.no.
152983
| Art.nr.
508890

MEMOmessenger er en klokke som automatisk påminner deg om hendelser med personlig melding. På skjermen vises tydelig tid og dato, samt om det er morgen, formiddag, ettermiddag, kveld eller natt. Når du trykker på skjermen, blir det som vises på skjermen, opplest.

MEMOmessenger er tilgjengelig på svensk, engelsk, norsk og dansk.

 

MEMOmessenger 2 (art.nr 508890) erstatter MEMOmessenger (art.nr 508870).​

 

Produktet markedsføres som et teknisk hjelpemiddel klasse I for personer med funksjonshemminger og oppfyller Forskrift (EU) 2017/745 - MDR.

Dokument