Hopp til hovedinnhold

Andromeda IR-REC 2

Art.nr.
419812

Andromeda IR–REC 2 er en programmerbar mottaker med to reléutganger (to funksjoner). Mottakeren brukes vanligvis til å styre dørautomatikk. Den er programmerbar med GewaLink-kanaler og kodede kanaler (4096 kode). IR-REC 2 er kompatibel med alle eldre GewaLink-sendere. Eksterne detektorer kan tilkobles. Bryter kan også tilkobles.

Flere forskjellige funksjoner kan innstilles, som for eksempel:
- monostabil funksjon
- bistabil funksjon
- tidsforsinkelse
- minimum tid
- maksimum tid
- public-funksjon
- polykode

Kombinasjoner av funksjoner er også mulig.

 

Produktet markedsføres som et teknisk hjelpemiddel klasse I for personer med funksjonshemminger og oppfyller Forskrift (EU) 2017/745 - MDR.

Dokument