Hopp til hovedinnhold

Barnas Startpakke

barnas startpakke
1
2
3
4
Art.nr.
750890

 

Barnas startpakke : Tidlig start med symboler i barnehagen

 

Mange små barn trenger symboler i sin kommuniksjon – andre trenger det hele livet. Symboler er nødvendig for noen men bra for alle.


Barnas startpakke inneholder:

 

Pegasus – lek og samspill 

Pegasus er en programvare som kan brukes for å  introdusere barn for symboler gjennom lek og samspill med andre.
Innholdet i Pegasus er bygd på norsk barnekultur og programmet brukes på en datamaskin og kan kobles opp mot prosjektor/smartboard/ekstern skjerm.

Programmet inneholder en mengde bøker, aktiviteter og noen rim/regler og eventyr. Hensikten med Pegasus er å introdusere barna for symboler sammen med de medfølgende aktivitetene På denne måten kan barna kan være deltagende i å kommentere innholdet som blir vist på skjerm. I tillegg kan du enkelt skrive ut medfølgende symboler slik at du også har de i papirformat.

 

Rolltalk Designer for Print 

Rolltalk Designer for Print er en programvare for å lage symbolbasert materiale for utskrift på papir. Du kan lage materiell som enkeltsymboler, tematavler, ukeplaner,  øyepeketavler, oppgaver, kommunikasjonsbøker med mer.
Rolltalk Designer for Print kan benyttes på PC med Windows, levereres med både PCS- og Rolltalk bildebank, mange maler, og mulighet for å lage tospråklig materiale. 

 

Symboliser

Symboliser er et program for å lage symbolsetninger fra tekst, og du har tilgang til samme bildebanker som i Rolltalk Designer for Print. Ord og setninger blir automatisk oversatt til symboler mens du skriver. Har du en eksisterende tekst, kan den limes inn, og så oversettes med symboler. Symboliser kan brukes for å lage visuelle forklaringer, skrive dagbok med symboler, eller for å visualisere sangtekster og oppskrifter. Du skriver det ut på papir, og kan lagre setningen til senere bruk i egne mapper. Symboliser er inkludert i Rolltalk Designer for Print.

 

Produktet kan ikke bestilles fra NAV Hjelpemiddelsentral, men kjøpes fra Abilia AS direkte.

Dokument