Hopp til hovedinnhold

Pegasus

pegasus
pegasus
pegasus
pegasus

Pegasus ingår i Rolltalk Designer

Pegasus er resultatet av et prosjekt med Statped vest, Habiliteringstjenesten i Oppland og Abilia AS, og er utprøvd med 11 barn og deres nærpersoner. Du kan lese mer informasjon og se en demovideo om Pegasus

 

Pegasus er laget for barn som:

 

  • har lite eller ikke noe talespråk
  • står i fare for å bruke lang tid på å lære å snakke
  • snakker, men som har en uttale som gjør det vanskelig for dem å gjøre seg forstått
  • av ulike grunner er i risikosonen for å utvikle kommunikasjonsvansker

 

PEGASUS gir barnet

 

  • en aktiv rolle i kommunikasjonen
  • en tidlig start på samspill og lek
  • en inngang til norsk barnekultur gjennom en samling av norske bøker, barnesanger, eventyr, aktiviteter samt rim og regler
 
Mer informasjon finnes på www.statped.no

 

 

Siden Pegasus inneholder kopibeskyttet materiale, må man registreres som låner hos NLB (Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek) for å få tilgang. Brukere av Rolltalk Designer vil ved utfylling av dette skjemaet bli registrert som låner hos NLB, og vil få tilsendt lisens for bruk av Pegasus. For å melde seg inn i NLB benyttes to ulike innmeldingsskjemaer, et for individuelle brukere og et for institusjonslånere.

 

Individuelle brukere

 

Dersom en enkeltperson har behov for tilgang til Pegasus over noe tid og det skal brukes på en privat maskin eller et individuelt hjelpemiddel (f.eks Rolltalk/nettbrett/PC), skal den enkelte brukeren meldes inn og få sin personlige Pegasus-lisens. Pegasus er da å anse som et individuelt hjelpemiddel. Dermed kan Pegasus benyttes på alle brukerens arenaer (barnehage/skole og hjemme), og man får med seg sin lisens f.eks ved bytte av barnehage/skole. 

 

Institusjonslånere

 

Skoler/barnehager som har kjøpt en institusjonslisens av Rolltalk Designer, vil få en tilsvarende institusjonslisens av Pegasus. Da kan Pegasus installeres på skolen/barnehagens maskiner, men ingen private maskiner eller individuelle hjelpemidler.

Ved behov for tilgang til Pegasus for demo- og utprøvingsarbeid kan arbeidssteder som habiliteringstjenester, hjelpemiddelsentraler, støttetjenester, ressurssentre, PP-tjenester etc også få en institusjonslisens. Pegasus skal da kun benyttes for nevnte oppgaver, og ikke benyttes på brukeres egne maskiner. Institusjonslisensen tilhører det aktuelle arbeidsstedet, som et arbeidsverktøy i demo- og utprøvingsarbeid. 

Hvis en barnehage eller skole har flere barn/elever som har behov for Pegasus, skal de likevel velge individuelle lisenser når det er snakk om bruk ut over demo/utprøving. Hvert enkelt barn skal i slike tilfeller meldes inn som individuelle lånere.

For å bruke Pegasus må man ha Rolltalk Designer og PCS symbolbildebank.

De som allerede har Programsnekker, får en kostnadsfri oppgradering fra Programsnekker til Rolltalk Designer.


 

Se alle instruksjonsfilmer om Pegasus

Pgasus - Video

Dokument